top of page

LITERATURA

POLECANA DO KURSU TAKSONOMIA ROŚLIN

Książki

 • Drobnik J. 2007. Zielnik i zielnikoznawstwo. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

 • Futuyma D. 2005. Ewolucja. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

 • Stace C.A. 1993. Taksonomia roślin i biosystematyka. PWN. Warszawa.

 • Mayr E. 2002. To jest biologia. Prószyński i Spółka.

 • Hall B. 2008. Łatwe drzewa filogenetyczne. WUW.

 

Materiały niepublikowane dostępne u Mistrza Gry (PDF)

 • Cechy morfologiczne wybranych rodzin Angiospermae [PDF] (niepublikowany)

 • Identyfikacja gatunków roślin w oparciu o analizę DNA [PDF] (niepublikowany)

 • Łacina botaniczna [PDF] (niepublikowany)

 • Publikacje taksonomiczne. Rodzaje: Flory i monografie [PDF] (niepublikowany)

 • Typy nomenklatoryczne i ich znaczenie [PDF] (niepublikowany)

 • Słownik terminów botanicznych angielsko-polski „Botany terms”  [PDF] (niepublikowany)

 • Spalik K. 2012. Krótki kurs systematyki - [PDF] (skrypt niepublikowany).

 • Tabela rang taksonomicznych [PDF] (niepublikowany).

 

Artykuły - dostępne u Mistrza Gry (PDF)

 • Brzeziński T. 2010. Mieszańce międzygatunkowe - ślepa uliczka ewolucji? Wiadomości ekologiczne 4: 141-167. [PDF]

 • Frey L. 2007. Karol Linneusz (1707-1778). Grassland Science in Poland, 10: 205-221. [PDF]

 • Grzywacz A., Bogdanowicz W. 2009. Możliwości wykorzystania barkodingu w ochronie przyrody. [PDF]

 • Kaźmierski A. 2004. Refleksje nad koncepcjami gatunku. W: "Gatunek w systematyce" [W. Niedbała & K. Łastowski ed.]. Polish Taxonomical Society & Biologica Silesiae: 9-18. [PDF]

 • Mirek Z., Bieniek W., Sztorc A.. 2007. Barkoding DNA – nowe narzędzie do opisu bioróżnorodności. Wiadomości Botaniczne 51(3/4): 41-50. [PDF]

 • Mitka J. 2004. Taksonomia linneuszowska w dobie biologii molekularnej. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 6: 9–31. [PDF]

 • Sabath K. 2003. Systematyka - skąd te zmiany? Polski serwis ewolucyjny [PDF]

 • Spalik K. & Piwczyński M. 2006. Rekonstrukcja filogenezy i wnioskowanie filogenetyczne w badaniach ewolucyjnych. Kosmos 58(3-4): 485-498. [PDF]

 • Struwe L. 2009. Identifying 50 major plant families. Rutgers: the State University of New Jersey.

 

Strony Internetowe

Filmy

http://www.youtube.com/watch?v=mwuASmP7TfU#t=14

Wszystkie wymienione pozycje oraz inne dostępne są u Mistrza Gry.

bottom of page