top of page

GEOGRAFIA ROŚLIN

specjalność E

E1
Esej naukowy

"Przyczyny powstawania zasięgów rozerwanych (dysjunkcji)". Liczba znaków: 2000-4000 ze spacjami. W eseju należy wykazać się znajomością tematu (oceniający musi być przekonany, ze autor orientuje się w tematyce badawczej, ze zna podstawowe pojęcia, sprawnie nimi operuje).

Maksymalna liczba punktów za to zadanie: 40

E2
Esej naukowy

"Biogeografia – cel, metody, kierunki badawcze". Liczba znaków: 2000-4000 ze spacjami. W eseju należy wykazać się znajomością tematu (oceniający musi być przekonany, ze autor orientuje się w tematyce badawczej, ze zna podstawowe pojęcia, sprawnie nimi operuje).

Maksymalna liczba punktów za to zadanie: 40

E3
Esej naukowy

"Refugia i ich historyczne znaczenie". Liczba znaków: 2000-4000 ze spacjami. W eseju należy wykazać się znajomością tematu (oceniający musi być przekonany, ze autor orientuje się w tematyce badawczej, ze zna podstawowe pojęcia, sprawnie nimi operuje).

Maksymalna liczba punktów za to zadanie: 40

E4
Szerokie horyzonty

Każdy student chętny podjęcia się tego zadania wybiera sobie naukową lub popularno-naukową książkę / artykuł naukowy związaną/y z geografią roślin (migracja gatunków, endemizm, gatunki reliktowe, wikarianty, biogeografia kladystyczna, refugia, centra różnorodności biologicznej..). Na rozmowę o przeczytanej książce należy umawiać się z mailowo wysyłając propozycję kilku terminów spotkania. Na rozmowę student powinien przeznaczyć około 15 minut. Należy przynieść ze sobą przeczytana publikację.

Maksymalna liczba punktów za to zadanie: 40

E5
Szerokie horyzonty

Każdy student chętny podjęcia się tego zadania umawia się na rozmowę o książce E.O. Wilsona "Różnorodność biologiczna zagrożona" . Na spotkanie należy umawiać się z mailowo wysyłając propozycję kilku terminów spotkania. Na rozmowę student powinien przeznaczyć około 15 minut.

Maksymalna liczba punktów za to zadanie: 40

E6
Mapa myśli

Należy wykonać mapę myśli na temat: BIOGEOGRAFIA (można skupić się na celach, metodach, kierunkach badawczych i in.). Mapa myśli to obraz, na którym umieszczone są skojarzenia dotyczące wybranego hasła/tematu/zagadnienia. Najlepiej rozpocząć od wypisania wszystkich skojarzeń dotyczących hasła głównego, następnie uporządkować je w kategorie, posegregować w grupy (główne gałęzie mapy myśli), a następnie umieścić je na dużej planszy, uzupełniając o szczegóły i rysunki związane z tematem.

Maksymalna liczba punktów za to zadanie: 30

E7
Mapa myśli

Należy wykonać mapę myśli na temat: CENTRA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ ("biodiverisity hotspots"). Mapa myśli to obraz, na którym umieszczone są skojarzenia dotyczące wybranego hasła/tematu/zagadnienia. Najlepiej rozpocząć od wypisania wszystkich skojarzeń dotyczących hasła głównego, następnie uporządkować je w kategorie, posegregować w grupy (główne gałęzie mapy myśli), a następnie umieścić je na dużej planszy, uzupełniając o szczegóły i rysunki związane z tematem.

Maksymalna liczba punktów za to zadanie: 30

E8
Encyklopedia

Opis jednego z pojęć (1000-1200 znaków). Zadanie można wykonać 3 razy (opisując 3 różne hasła).

Maksymalna liczba punktów za to zadanie: 20

wymagane zgłoszenie

E9
Opis encyklopedyczny

Należy przygotować rozszerzoną definicję encyklopedyczną (opis) zagadnienia: "Biogeografia kladystyczna" (jej cele, główne złożenia, metody). Liczba znaków: 1500-2200 ze spacjami.

Maksymalna liczba punktów za to zadanie: 30

E10
Opis encyklopedyczny

Należy przygotować rozszerzoną definicję encyklopedyczną (opis) zagadnienia: "Endemizm (definicja, rodzaje endemitów, przykłady)". Liczba znaków: 1500-2200 ze spacjami.

Maksymalna liczba punktów za to zadanie: 30

E11
Poster

Wykonanie posteru na temat: "Endemity jako klucz do zrozumienia historii flor". Ocenie podlega wartość merytoryczna treści (50%) i estetyka pracy (czyli rozmieszczenie elementów, kolorystyka, wielkość czcionki, proporcje tekstu i grafiki, 50%,).

Maksymalna liczba punktów za to zadanie: 30

E12
Recenzja

Recenzja pisemna książki E.O. Wilsona "Różnorodność biologiczna zagrożona" (2000-3000 znaków ze spacjami) [zadanie dla 1 studenta – LOSOWANE 24.10.2016 r.]

Maksymalna liczba punktów za to zadanie: 30

E13
Infografika

Należy wykonać infografikę na dowolny temat związany z daną specjalizacją. Infografika to wizualizacja danych, zadaniem infografiki jest przekazanie konkretnej treści w sposób jak najbardziej jasny i czytelny. Główną zasadą tworzenia infografik jest minimalizacja ilości słów, ozdób i innych elementów. W infografice powinny znaleźć się słowa czy pojęcia kluczowe dla danego tematu. Odpowiednio dobrane słowa i pojęcia kluczowe w połączeniu z obrazami tworzą idealną wizualizację tematu. Można wykonać ją w dowolnym programie i przesłać w dowolnym formacie (jpg, pdf, ppt) lub w formie papierowej.

Maksymalna liczba punktów za to zadanie: 15

bottom of page