top of page

TAKSONOMIA MOLEKULARNA

specjalność D

D1
Mapa myśli

Należy wykonać mapę myśli na temat: TAKSONOMIA MOLEKULARNA. Mapa myśli to obraz, na którym umieszczone są skojarzenia dotyczące wybranego hasła/tematu/zagadnienia. Najlepiej rozpocząć od wypisania wszystkich skojarzeń dotyczących hasła głównego, następnie uporządkować je w kategorie, posegregować w grupy (główne gałęzie mapy myśli), a następnie umieścić je na dużej planszy, uzupełniając o szczegóły i rysunki związane z tematem.

Maksymalna liczba punktów za to zadanie: 20

D2
Filogenetyczne domino

Wykonanie domina z podanych definicji, wykonujący zadanie dobiera samodzielnie grafikę/obrazek/schemat do podanej definicji.

Maksymalna liczba punktów za to zadanie: 20

wymagane zgłoszenie

D3
Pytanie od prowadzącego

Student zgłasza się po pytanie, które jest znane tylko prowadzącemu. Ma 24h na odpowiedź, po upływie czasu pytanie przepada. Po pytanie można zgłosić się tylko raz.

Maksymalna liczba punktów za to zadanie: 20

wymagane zgłoszenie

D4
Poster

Wykonanie posteru na temat: Etapy analizy filogenetycznej. Ocenie podlega wartość merytoryczna treści (50%) i estetyka pracy (czyli rozmieszczenie elementów, kolorystyka, wielkość czcionki, proporcje tekstu i grafiki, 50%).

Maksymalna liczba punktów za to zadanie: 30

D5
Poster

Wykonanie posteru na temat: Metody konstrukcji drzew filogenetycznych. Ocenie podlega wartość merytoryczna treści (50%) i estetyka pracy (czyli rozmieszczenie elementów, kolorystyka, wielkość czcionki, proporcje tekstu i grafiki, 50%,).

Maksymalna liczba punktów za to zadanie: 30

D6
Poster

Wykonanie posteru na temat: Markery molekularne stosowane w taksonomii roślin. Ocenie podlega wartość merytoryczna treści (50%) i estetyka pracy (czyli rozmieszczenie elementów, kolorystyka, wielkość czcionki, proporcje tekstu i grafiki, 50%).

Maksymalna liczba punktów za to zadanie: 30

D7
Poster

Wykonanie posteru na temat: Rodzaje drzew filogenetycznych. Ocenie podlega wartość merytoryczna treści (50%) i estetyka pracy (czyli rozmieszczenie elementów, kolorystyka, wielkość czcionki, proporcje tekstu i grafiki, 50%).

Maksymalna liczba punktów za to zadanie: 30

D8
Poster

Wykonanie posteru na temat: Barcoding DNA. Ocenie podlega wartość merytoryczna treści (50%) i estetyka pracy (czyli rozmieszczenie elementów, kolorystyka, wielkość czcionki, proporcje tekstu i grafiki, 50%).

Maksymalna liczba punktów za to zadanie: 30

D9
Encyklopedia

Opis jednego z pojęć (1000-1200 znaków). Zadanie można wykonać tylko raz.

Maksymalna liczba punktów za to zadanie: 20

wymagane zgłoszenie

D10
Mój pierwszy alignment

Zadanie praktyczne polegające na dopasowaniu sekwencji w programie SeaView.

Maksymalna liczba punktów za to zadanie: 30

wymagane zgłoszenie

D11
Programy do analiz

Programy on-line wykorzystywane na poszczególnych etapach analizy filogenetycznej. Podaj link i krótko opisz możliwości.

Maksymalna liczba punktów za to zadanie: 15

wymagane zgłoszenie

D12
Markery molekularne w pigułce

Wykonanie zestawienia cech wspólnych np.: długość, rodzaj, kodowane białko itp, najpowszechniej używanych markerów. Student dostaje od prowadzącego wykaz cech do porównania oraz listę potrzebnych markerów do porównania. Końcowe wyniki przygotowane przez studentów zostaną zebrane w całość i rozesłane uczestnikom kursu Taksonomii jako materiał dydaktyczny.

Maksymalna liczba punktów za to zadanie: 20

wymagane zgłoszenie

D13
Kladogram

Samodzielne wykonanie kladogramu wg instrukcji podanej przez prowadzącego (w programie Mesquite).

Maksymalna liczba punktów za to zadanie: 20

wymagane zgłoszenie

D14
Esej naukowy

Przyczyny konfliktów topologii drzew filogenetycznych” (3000 - 4000 znaków). W eseju należy wykazać się znajomością tematu (oceniający musi być przekonany, ze autor orientuje się w tematyce badawczej, ze zna podstawowe pojęcia, sprawnie nimi operuje).
Przykładowo esej można napisać wg następującego schematu:
1. Zdefiniować problem, jakiego dotyczyć ma esej, zarysować tło problemu
2. Postawić pytanie
3. Odpowiedzieć na zadane pytanie argumentując swój punkt widzenia w oparciu O ISTNIEJĄCY STAN WIEDZY, FAKTY
4. Zakończyć wnioskiem/wnioskami.

Maksymalna liczba punktów za to zadanie: 40

D15
Esej naukowy

Temat zaproponowany przez prowadzącego lub studenta. W eseju (3000- 4000 znaków) należy wykazać się znajomością tematu (oceniający musi być przekonany, ze autor orientuje się w tematyce badawczej, ze zna podstawowe pojęcia, sprawnie nimi operuje).

Maksymalna liczba punktów za to zadanie: 40

wymagane zgłoszenie

D16
UPGMA - zrób to sam!

Zadanie praktyczne dotyczące stosowania metody średnich połączeń w kladystyce.

Maksymalna liczba punktów za to zadanie: 40

wymagane zgłoszenie

D17
Od sekwencji do drzewa

Zadanie praktyczne dotyczące poznania wszystkich etapów analizy filogenetycznej.

Maksymalna liczba punktów za to zadanie: 40

wymagane zgłoszenie

D18
Recenzja książki

Recenzja książki w formie pisemnej - Samolubny gen Richarda Dawkinsa (2000-3000 znaków ze spacjami). [zadanie dla 1 studenta – LOSOWANE 24.10.2016 r.]

Maksymalna liczba punktów za to zadanie: 30

wymagane zgłoszenie

D19
Recenzja książki

Recenzja dowolnej książki z zakresu biologii molekularnej w formie pisemnej (2000-3000 znaków ze spacjami).

Maksymalna liczba punktów za to zadanie: 30

D20
Prezentacja ustna

Przygotowanie prezentacji o metodach wykorzystywanych podczas rekonstrukcji filogenezy – prezentacja przedstawiona na konsultacjach u prowadzącego.

Maksymalna liczba punktów za to zadanie: 70

wymagane zgłoszenie

D21
Szerokie horyzonty

Każdy student chętny podjęcia się tego zadania wybiera sobie naukową lub popularno-naukową książkę związana z taksonomią molekularną / wykorzystaniem zdobyczy biologii molekularnej w taksonomii / problemach taksonomii molekularnej / najnowszych osiągnięciach w tej dziedzinie i in. Na rozmowę o przeczytanej książce należy umawiać się z mailowo wysyłając propozycję kilku terminów spotkania. Na rozmowę student powinien przeznaczyć około 15 minut. Należy przynieść ze sobą przeczytana książkę.

Maksymalna liczba punktów za to zadanie: 40

D22
Infografika

Należy wykonać infografikę na dowolny temat związany z daną specjalizacją. Infografika to wizualizacja danych, zadaniem infografiki jest przekazanie konkretnej treści w sposób jak najbardziej jasny i czytelny. Główną zasadą tworzenia infografik jest minimalizacja ilości słów, ozdób i innych elementów. W infografice powinny znaleźć się słowa czy pojęcia kluczowe dla danego tematu. Odpowiednio dobrane słowa i pojęcia kluczowe w połączeniu z obrazami tworzą idealną wizualizację tematu. Można wykonać ją w dowolnym programie i przesłać w dowolnym formacie (jpg, pdf, ppt) lub w formie papierowej.

Maksymalna liczba punktów za to zadanie: 15

bottom of page