top of page

ICN / e-TAKSONOMIA

specjalność B

ICN (Międzynarodowy Kodeks Nomenklatury Botanicznej)
 
B1
Interpretacja przepisów ICN

Problemowe zadania dotyczące rozwiązania problemu typowania i ważnego opublikowania [2 zadania dla 2 studentów – LOSOWANE 24.10.2016 r.]

Maksymalna liczba punktów za to zadanie: 30

wymagane zgłoszenie

B2
Praca z okazem typem

Z kolekcji zielnika UGDA wybierz jeden okaz typ, następnie na jego fotografii w formie graficznej zaznacz i opisz wszystkie istotne elementy znajdujące się na arkuszu oraz wyjaśnij dlaczego mamy do czynienia z okazem typem. Osoba, która dodatkowo określi rodzaj typu otrzymuje + 10 pkt.

Maksymalna liczba punktów za to zadanie: 20

B3
Typy nomenklatoryczne

Przygotuj listę oraz określ instytucje/zielniki, w których są zdeponowane okazy typy dla 3 taksonów wskazanych przez prowadzącego.

Maksymalna liczba punktów za to zadanie: 20

wymagane zgłoszenie

B4
Zasada priorytetu

Na wybranym samodzielnie przykładzie (takson który rzeczywiście istnieje) wyjaśnij czym jest i jak działa zasada priorytetu. Który artykuł ICN o niej mówi.

Maksymalna liczba punktów za to zadanie: 30

B5
Nowy gatunek

Wyszukaj samodzielnie publikację (artykuł naukowy), w którym opisano nowy dla nauki gatunek. W tekście zaznacz wszystkie elementy świadczące o tym, że zaproponowana nazwa została ważnie opublikowana.

Maksymalna liczba punktów za to zadanie: 20

B6
ICN

Napisz artykuł popularnonaukowy, przybliżający czytelnikowi czym jest i jakie zadanie spełnia „International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants” (3000 do 5000 znaków ze spacjami).

Maksymalna liczba punktów za to zadanie: 50

B7
Opisanie nowego gatunku

Przygotuj schemat postępowania „krok po kroku” przy opisywaniu nowego dla nauki gatunku. Od znalezienia osobnika nowego gatunku go w naturze do gotowej publikacji, z zachowaniem zasad ICN.

Maksymalna liczba punktów za to zadanie: 30

B8
Poradnik taksonoma

Przygotuj poradnik dla początkującego taksonoma, w którym ujmiesz 10 najważniejszych według Ciebie zagadnień/pojęć/zasad związanych z ICN. Forma graficzna i kreatywność również jest oceniana.

Maksymalna liczba punktów za to zadanie: 30

e-Taksonomia

 

B9
Palmweb

Przy użyciu witryny www.palmweb.org w dowolnej formie graficznej przedstaw informacje istotne taksonomicznie na przykładzie dowolnego gatunku

Maksymalna liczba punktów za to zadanie: 30

B10
www

Za pomocą odpowiednich witryn internetowych znajdź diagnozę dla gatunku wskazanego przez prowadzącego

Maksymalna liczba punktów za to zadanie: 10

wymagane zgłoszenie

B11
Cytowanie autora

Uzupełnianie nazw gatunkowych o nazwisko autora (z zastosowaniem prawidłowego skrótu) za pomocą odpowiednich baz internetowych

Maksymalna liczba punktów za to zadanie: 10

wymagane zgłoszenie

B12
Esej naukowy

Na podstawie artykułu “Alpha e-taxonomy: responses from the systematics community to the biodiversity crisis” napisz esej, w którym odpowiesz na pytanie: w jaki sposób narzędzia e-taksonomii pomagają w pracy taksonoma? (3000 do 5000 znaków ze spacjami).

Maksymalna liczba punktów za to zadanie: 40

B13
Synonimy

Przy pomocy odpowiednich baz internetowych wskaż nazwy synonimiczne dla wskazanego gatunku.

Maksymalna liczba punktów za to zadanie: 20

wymagane zgłoszenie

B14
Bazy danych

Znajdź zdjęcie okazu typu dla wskazanego gatunku przy użyciu odpowiednich baz internetowych.

Maksymalna liczba punktów za to zadanie: 20

wymagane zgłoszenie

B15
e-taksonomia

Przedstaw w dowolnej formie graficznej różne witryny używane w e-taksonomii. Pokaż jaki rodzaj informacji można w nich znaleźć. Forma graficzna i kreatywność również podlegają ocenie.

Maksymalna liczba punktów za to zadanie: 30

B16
Miejsce publikacji

Znajdź miejsce publikacji dla 5 gatunków przy użyciu odpowiednich witryn internetowych.

Maksymalna liczba punktów za to zadanie: 20

wymagane zgłoszenie

B17
Infografika

Należy wykonać infografikę na dowolny temat związany z daną specjalizacją. Infografika to wizualizacja danych, zadaniem infografiki jest przekazanie konkretnej treści w sposób jak najbardziej jasny i czytelny. Główną zasadą tworzenia infografik jest minimalizacja ilości słów, ozdób i innych elementów. W infografice powinny znaleźć się słowa czy pojęcia kluczowe dla danego tematu. Odpowiednio dobrane słowa i pojęcia kluczowe w połączeniu z obrazami tworzą idealną wizualizację tematu. Można wykonać ją w dowolnym programie i przesłać w dowolnym formacie (jpg, pdf, ppt) lub w formie papierowej.

Maksymalna liczba punktów za to zadanie: 15

bottom of page