top of page

KOLEKCJE BOTANICZNE / HISTORIA BADAŃ TAKSONOMICZNYCH

specjalność A

A1
Strona www

Założenie strony internetowej dotyczącej historii taksonomii roślin na darmowej domenie. Ocenie podlega poziom merytoryczny treści prezentowanych na stronie (70%) oraz estetyka strony (30%).

Maksymalna liczba punktów za to zadanie: 30

A2
Blog

Założenie i systematyczne prowadzenie bloga o tematyce związanej z założeniami kursu (blog musi liczyć min. 5 wpisów i być prowadzony przez min. miesiąc). Ocenie podlega wartość merytoryczna treści (70%) i estetyka (30%,).

Maksymalna liczba punktów za to zadanie: 40

A3
Film

Nakręcenie amatorskiego filmu. Tematy: "Historia badań taksonomicznych", "Linneusz", „Badania naukowe w Katedrach botanicznych”, „Kolekcje botaniczne na Wydziale”. Długość filmu: 3-5 min.

Maksymalna liczba punktów za to zadanie: 60

A4
Książkowy TopTen

Subiektywny ranking 10 najciekawszych (dla studenta biologii) książek o tematyce botanicznej z krótkimi opisami każdej z pozycji (objętość 1 opisu: od 200 do 300 znaków ze spacjami)

Maksymalna liczba punktów za to zadanie: 20

A5
Wywiad z taksonomem

Wywiad należy przeprowadzić w formie spotkania. Osoba przeprowadzająca wywiad zadaje pytania w celu uzyskania interesujących informacji dotyczących dowolnych aspektów pracy taksonoma (rodzaj pytań zależy od inwencji pytającego). Wywiad ma zaprezentować osobowość rozmówcy, jego pasje, przygody, zawodowe życie codzienne lub wybrane fakty z życia zawodowego. Wywiad powinien wzbudzić ciekawość u odbiorcy, poszerzenie jego wiedzy o pracy naukowca - taksonoma. Minimum 5 pytań. Pytania mogą dotyczyć relacji z wyjazdów / ekspedycji naukowych, przygód i ekstremalnych / zabawnych zdarzeń, sposobu zdobywania funduszy na badania, największych niespodzianek zawodowych, uczuć towarzyszących opisaniu / odkryciu pierwszego nowego gatunku, emocji związanych z praca taksonoma, ciemnych stron tego zawodu, największych porażek / rozczarowań / odkryć / emocji związanych z pracą badawczą... Forma: dowolna (np. tekst w formie elektronicznej, audio (podcast), video (nagranie amatorskie), slajdy (prezentacja multimedialna), komiks..

Maksymalna liczba punktów za to zadanie: 60

A6
Wywiad z Linneuszem

Wywiad należy przeprowadzić w wyobraźni. Wywiad ma zaprezentować osobowość bohatera, jego pasje, sposób pracy, dzieła, zawodowe życie lub wybrane fakty z życia zawodowego.... Wywiad powinien wzbudzić ciekawość u odbiorcy, poszerzenie jego wiedzy o roli Linneusza dla rozwoju taksonomii. Minimum 5 pytań. Forma: dowolna (np. tekst w formie elektronicznej, audio (podcast), video (nagranie amatorskie), slajdy (prezentacja multimedialna), komiks..

Maksymalna liczba punktów za to zadanie: 30

A7
Szerokie horyzonty

Każdy student chętny podjęcia się tego zadania wybiera sobie naukową lub popularno-naukową książkę związana z tematyką kursu, niekoniecznie samą taksonomią sensu stricto, ale z szeroką pojęta botaniką, systematyką roślin, różnorodnością biologiczną roślin, problemami ochrony przyrody w kontekście gatunków roślin i zbiorowisk, wykorzystaniem roślin w medycynie, przemyśle, kosmetyce i in. Na rozmowę o przeczytanej książce należy umawiać się z mailowo wysyłając propozycję kilku terminów spotkania. Na rozmowę student powinien przeznaczyć około 15 minut. Należy przynieść ze sobą przeczytana książkę.

Maksymalna liczba punktów za to zadanie: 40

A8
Bądź kreatywny

Czym jest taksonomia? Jakie są jej cele? Czy jest dziś nauką potrzebną? Jak można wykorzystać informacje pochodzące z badań taksonomicznych?... Wyraź swoją opinię w DOWOLNEJ FORMIE na temat TAKSONOMII. Możesz napisać, narysować schemat, mapę myśli, tabelę, nagrać mini-wykład, filmik, animację, komiks... i cokolwiek podpowiada Ci wyobraźnia. Wyraź swoje zdanie w sposób, który jest dla Ciebie najłatwiejszą formą.

Maksymalna liczba punktów za to zadanie: 20

A9
Mapa myśli

Należy wykonać mapę myśli na temat: ŹRÓDŁA INFORMACJI TAKSONOMICZNYCH. Mapa myśli to obraz, na którym umieszczone są skojarzenia dotyczące wybranego hasła/tematu/zagadnienia. Najlepiej rozpocząć od wypisania wszystkich skojarzeń dotyczących hasła głównego, następnie uporządkować je w kategorie, posegregować w grupy (główne gałęzie mapy myśli), a następnie umieścić je na dużej planszy, uzupełniając o szczegóły i rysunki związane z tematem

Maksymalna liczba punktów za to zadanie: 25

A10
Mapa myśli

Należy wykonać mapę myśli na temat: HISTORIA TAKSONOMII ROŚLIN. Mapa myśli to obraz, na którym umieszczone są skojarzenia dotyczące wybranego hasła/tematu/zagadnienia. Najlepiej rozpocząć od wypisania wszystkich skojarzeń dotyczących hasła głównego, następnie uporządkować je w kategorie, posegregować w grupy (główne gałęzie mapy myśli), a następnie umieścić je na dużej planszy, uzupełniając o szczegóły i rysunki związane z tematem.

Maksymalna liczba punktów za to zadanie: 25

A11
Komiks

Wykonanie komiksu (min. 8 okienek) na temat: "Historia badań taksonomicznych roślin".

Maksymalna liczba punktów za to zadanie: 25

A12
Poster

Wykonanie posteru na temat: "Historia badań taksonomicznych roślin". Ocenie podlega wartość merytoryczna treści (50%) i estetyka pracy (czyli rozmieszczenie elementów, kolorystyka, wielkość czcionki, proporcje tekstu i grafiki, 50%,).

Maksymalna liczba punktów za to zadanie: 30

A13
Infografika

Należy wykonać infografikę na dowolny temat związany z daną specjalizacją. Infografika to wizualizacja danych, zadaniem infografiki jest przekazanie konkretnej treści w sposób jak najbardziej jasny i czytelny. Główną zasadą tworzenia infografik jest minimalizacja ilości słów, ozdób i innych elementów. W infografice powinny znaleźć się słowa czy pojęcia kluczowe dla danego tematu. Odpowiednio dobrane słowa i pojęcia kluczowe w połączeniu z obrazami tworzą idealną wizualizację tematu. Można wykonać ją w dowolnym programie i przesłać w dowolnym formacie (jpg, pdf, ppt) lub w formie papierowej.

Maksymalna liczba punktów za to zadanie: 15

bottom of page