top of page

Lekarzu-Stażysto!

Dający się wyraźnie zauważyć w ostatnich dwóch dekadach nieprzychylny klimat wokół taksonomii spowodował, że taksonomowie stali się „gatunkiem zagrożonym” .

Taksonomia trafiła do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w stanie krytycznym, lekarz dyżurny przyjął pacjenta z niewydolnością krążeniowo-oddechową w trybie nagłym.

Wstępna diagnoza wykazała, że pacjentowi zostało 7 tygodni życia. Należy niezwłocznie podjąć czynności ratujące życie pacjenta.

 

Jesteś członkiem zespołu opiekującego się przyjętym na oddział pacjentem. Masz 7 tygodni na wyleczenie pacjenta.

Twoim zadaniem jest stałe monitorowanie stanu zdrowia pacjenta poprzez:

 • przyjęcie pacjenta i wpisanie swojego nazwiska do Karty Chorego (dołączenie do arkusza postępu na dysku Google)

 • udział w cotygodniowych obchodach lekarskich (wykłady)

 • wykonywanie zabiegów (ćwiczenia)

 • zebranie 500 ml płynów do pięciu wlewów dożylnych i regularną zmianę kroplówek (wykonywanie zadań w 5 specjalnościach)

 • regularne mierzenie pacjentowi temperatury (quizy online)

 • monitorowanie pracy respiratora (zadania bezczasowe wykonywane w trybie ciągłym)

 • pomoc siostrze oddziałowej w podawaniu basenu pacjentowi (zadania na wykładzie)

 • dyżur na OIOMie (ostatni wykład)

 • wykonanie wypisu pacjenta (egzamin).

 

W miarę poprawy stanu zdrowia pacjenta i włączanie kolejnych kroplówek, masz szansę na awans:

 • STAŻYSTA 0-150 ml płynów podanych dożylnie

 • STARSZY REZYDENT po uzbieraniu 151-350 ml płynów podanych dożylnie

 • LEKARZ PROWADZĄCY 351-500 ml płynów podanych dożylnie

 • STANOWISKO ORDYNATORA na następną kadencję - powyżej 500 ml płynów podanych dożylnie (mam nadzieję na drugą kadencję, więc ostrzegam, że nie będzie to łatwe)​

Przed Tobą trudny czas, ciężka harówka, nieprzespane noce. I niepowtarzalna możliwość zrobienia czegoś dobrego. Powodzenia!

 

Ordynator Oddziału Ratunkowego

                                                                                                                                                        

ZALECENIA SZCZEGÓŁOWE

 

Każdy z lekarzy może sukcesywnie gromadzić płyn do każdej z 5 kroplówek, które należy podłączyć pacjentowi w czasie trwania leczenia (9 października-24 listopada):

 

              KODEKS NOMENKLATURY BOTANICZNEJ

              kroplówka fioletowa, 100 ml

 

              PRZEGLĄD SYSTEMATYCZNY RODZIN

              kroplówka żółta, 100 ml

 

              HISTORIA BADAŃ / METODY / ŹRÓDŁA INFORMACJI

              kroplówka czerwona, 100 ml

              TAKSONOMIA MOLEKULARNA 

              kroplówka niebieska, 100 ml

              ZIELNIK / ZIELNIKOZNAWSTWO

              kroplówka szara, 100 ml

 

Lekarz ma prawo wyboru co do ilości i rodzaju zbieranego płynu. Płyn do kroplówek zbierany jest w mililitrach, po 100 ml do każdej

z 5 kroplówek. Ilość zdobytego płynu (liczba ml) w poszczególnych kroplówkach jest równoznaczna z ilością zaliczonej pracy w poszczególnych obszarach  podczas wypisu pacjenta (egzaminu). Płyn do poszczególnych kroplówek można gromadzić tylko w wyznaczonym czasie (w cyklu tygodniowym, od obchodu do obchodu). Nie dotyczy to wybranych zadań (szczegóły w Karcie pacjenta).

 

W przypadku uzbierania 100 ml w danym woreczku kroplówkowym lekarz zostaje automatycznie zwolniony z wypełniania karty wypisu z danej specjalności. Podczas obchodów i zabiegów może pojawić się możliwość uzyskania dodatkowego płynu (przyjazd karetki pogotowia na ostry dyżur).

 

Każdy lekarz widzi postęp leczenia pacjenta oraz gromadzeniu płynu na 2 wykresach w w Karcie Chorego (udostępnionej mu w arkuszu Google współdzielonej z Ordynatorem z opcją komentowania, edycji dokonuje na bieżąco Ordynator i jego zastępcy, lekarz może pisać komentarze; zobacz przykładową Kartę Chorego).

 

Pierwszy wykres pokazuje czy i na jaką ocenę lekarz wykonał zabiegi (zaliczył ćwiczenia, kolor NIEBIESKI, obecność na zajęciach        to 30 ml = ocena dostateczna) oraz ile ml uzyskał za dodatkowe zadania (kolor ZIELONY), co podnosi jego ocenę z ćwiczeń (o pół oceny co 5 pkt) i zmniejsza liczbę potrzebnych ml do pełnego wypisu (zdania egzaminu).

 

Drugi wykres pokazuje proporcje między zgromadzonym płynem w poszczególnych kroplówkach (zaliczonymi zadaniami) a pozostałą liczbą mililitrów płynu konieczną do wykonania wypisu pacjenta (zdobycia na egzaminie, kolor CZERWONY). W miarę wypełniania się kroplówek (wykonywania zadań) liczba mililitrów potrzebnych do wyleczenia pacjenta (=punktów „egzaminacyjnych”) odpowiednio maleje.

KOMUNIKACJA

 

Oddział Ratunkowy czynny 24/7.

Każdy Lekarz na pierwszym obchodzie (9 października br.) uzyskuje od Ordynatora link z dostępem do swojej Karty Pacjenta, gdzie na bieżąco może obserwować efekty zastosowanego przez siebie leczenia (Google dysk, współdzielony arkusz Lekarz-Ordynator, zobacz PRZYKŁADOWY ARKUSZ).

Przesyłanie plików/dokumentów i kontakt z Ordynatorem oraz jego Zastępcami: ordynatorszpitala@gmail.com.

 

Dodatkowym kanałem informacyjnym (nieobowiązkowym) jest grupa zamknięta: ODDZIAŁRATUNKOWY

(adres: www.facebook.com/groups/104734196932636/?source=create_flow).

Profilaktyka zakrzepicy (prace w zielniku UGDA):

Główna Siostra Oddziałowa (opieka merytoryczna nad działaniami profilaktycznymi):

kurator UGDA mgr Katarzyna Wszałek-Rożek (kontakt)

Siostry Oddziałowe specjalizujące się w profilaktyce zakrzepicy: Joanna Gołębiewska (kontakt) i Anna Kuczyńska (kontakt).

 

DOBROWOLNOŚĆ PODJĘCIA STAŻU

Praca na Oddziale Ratunkowym jest dobrowolna. Każdy student sam decyduje czy i w jakim stopniu chce zaangażować się w Grę i podjąć się pracy lekarza-stażysty przyjmującego na oddział pacjenta w stanie krytycznym.

 

Zadania podzielone są na 5 specjalności (obejmujących program kursu, tj. efekty kształcenia przewidziane w sylabusie), ich wykonywanie pozwala na zmniejszenie wagi egzaminu adekwatnie do ilości i jakości pracy wcześniej wykonanej przez studenta. Student może specjalizować się w każdej z 5 dziedzin zależnie od jego zainteresowań i potrzeb.

 

Udział w ćwiczeniach jest obowiązkowy, obecność i aktywna praca na ćwiczeniach zapewnia ocenę z ćwiczeń. Każdy student po zaliczeniu ćwiczeń ma prawo podejść do egzaminu.

SŁOWNICZEK

Artykuł naukowy - esej naukowy

Diagnoza - mapa myśli

EKG - infografika

Fizjoterapia - wykonanie gry planszowej

Główna Siostra Oddziałowa  - kurator zielnika UGDA

Karetka pogotowia - niespodziewane zadanie

Karta choroby pacjenta - pasek postępu gracza

Konsultacja - recenzja mapy myśli

Kroplówki - specjalności, obszary tematyczne

Lekarz - student

Magazyn branżowy - wykonanie komiksu

Materiały z konferencji medycznej - tłumaczenie

Mililitry - punkty za wykonywane zadania

Obchód lekarski - wykład

OIOM - ostatni wykład

Opis w karcie - wykonanie strony www

Ordynator - koordynator kursu

Pacjent - umierająca taksonomia

Pomiar temperatury - udział w quizie online

Profilaktyka zakrzepicy - zadanie w zielniku

Przyjęcie pacjenta -  wejście do gry

Reanimacja - zadanie na ostatnim wykładzie

Respirator - obszar dla zadań, które można wykonać w dowolnym momencie (9.10-19.11.2017r.)

Siostra Oddziałowa -  doktoranci wspierający prace zielnikowe

Siostro, basen! - zadania wykonywane podczas wykładów

Telekonferencja - nakręcenie filmu

Ucieczka ze szpitala - gra terenowa

Wypis - egzamin

Wywiad medyczny - wywiad

Zabiegi - ćwiczenia

Zastępcy Ordynatora - prowadzący ćwiczenia

Masz pytania? Napisz do Ordynatora. 

bottom of page