top of page

KROPLÓWKA SZARA

Zapisy na profilaktykę zakrzepicy prowadzone są TUTAJ.  
Zgłoszenia przyjmowane są do 20 października 2017 r.

 

Główna Siostra Oddziałowa (opieka merytoryczna nad działaniami profilaktycznymi):

 kurator UGDA mgr Katarzyna Wszałek-Rożek kontakt

 

Siostry Oddziałowe specjalizujące się w profilaktyce zakrzepicy:

Joanna Gołębiewska kontakt

Anna Kuczyńska kontakt

Wolontariuszy pracujących w herbarium UGDA zapraszamy na FORUM (wątek "Praca w zielniku"). 

 

Szczegółowy opis zadań realizowanych aktualnie w zielniku znajduje się poniżej:

Diagnoza 3

Mapa myśli to obraz, na którym umieszczone są skojarzenia dotyczące wybranego hasła/tematu/zagadnienia.

Hasło: ROLA HERBARIÓW

Najlepiej rozpocząć od wypisania wszystkich skojarzeń dotyczących hasła głównego, następnie uporządkować je w kategorie, posegregować w grupy (główne gałęzie mapy myśli), a następnie umieścić je na dużej planszy, uzupełniając o szczegóły i rysunki związane z tematem.

Kryteria oceny:

Oceniając zadanie Ordynator szuka odpowiedzi na 3 pytania:​

  • jaka jest wartość merytoryczna pracy (zasadność i prawidłowość haseł oraz ich powiązań, zakres wyczerpania tematu) [maks. 15 ml]

  • czy zawartość merytoryczna wykracza poza treści prezentowane na wykładzie [maks. 5 ml]

Opis w karcie 2

Założenie strony internetowej na darmowej domenie (np. wix). Nie jest wymagana znajomość html (ani żadnego innego języka) darmowe serwisy oferują intuicyjną obsługę generatorów stron internetowych.

Może to być także wpis na prowadzonym już przez siebie blogu (w takim przypadku wpis musi być dość obszerny prezentujący wiedzę autora).

Strona powinna przybliżać rolę, sposób funkcjonowania, kolekcje lub/i sylwetkę kuratora/pracowników herbarium UGDA.

Może mieć dowolną formę, także żartobliwą.

KRYTERIA OCENY:

Ocenie podlega jasność przekazu roli zielnika (70%) oraz estetyka strony (30%).

Telekonferencja

Nakręcenie amatorskiego filmu. Długość filmu: 3-5 min. Film może być nakręcony za pomocą smarftona. Powinien ukazywać ważne aspekty pracy w herbarium UGDA, przybliżać specyfikę pracy w zielniku.

Film powinien przybliżać rolę, sposób funkcjonowania, sylwetki kuratora/pracowników/wolontariuszy lub/i kolekcje herbarium UGDA. Może mieć dowolną formę, także żartobliwą.

KRYTERIA OCENY:

Ocenie podlega jasność przekazu roli zielnika.

Wywiad medyczny 3

Wywiad należy przeprowadzić w formie spotkania (rozmowy bezpośredniej, nie chodzi o zadanie pytań drogą elektroniczną).

Osoba przeprowadzająca wywiad zadaje pytania w celu uzyskania interesujących informacji dotyczących dowolnych aspektów pracy kuratora lub pracownika zielnika (rodzaj pytań zależy od inwencji pytającego). Wywiad ma zaprezentować osobowość rozmówcy, jego pasje, przygody, zawodowe życie codzienne lub wybrane fakty z życia zawodowego, jego opinie na temat pracy z hernarium.

Wywiad powinien wzbudzić ciekawość u potencjalnego odbiorcy, poszerzać wiedzę czytelnika dotycząca pracy w zielniku.

KRYTERIUM OCENY:

Minimum 5 pytań.  Wywiad musi być autoryzowany.

FORMA:

dowolna (np. tekst w formie elektronicznej, audio (podcast), video (nagranie amatorskie), slajdy (prezentacja multimedialna), komiks...

MOŻLIWOŚĆ POPRAWY ZADAŃ W OKNACH CZASU

Każde zadanie jest oceniane w sposób opisowy, młody lekarz każdorazowo otrzymuje uzasadnienie oceny z odniesieniem do wcześniej znanych kryteriów oceny zadania.

Dopóki okno czasu dla zadania jest otwarte, każdy lekarz może wykonać zadanie powtórnie ( lub poprawić zadanie wcześniej wykonane i przesłać do ponownej oceny.

Mając na uwadze dobro pacjenta, Ordynatorowi zachęca do tego, by każdy z lekarzy dążył do mistrzostwa pracując nad poszczególnymi zadaniami.

Prawidłowo wykonana intubacja może uratować pacjentowi życie. Jeśli uczysz się ją wykonywać, naucz się na 100%!

bottom of page