top of page

MATERIAŁY DLA LEKARZY

Obchody i zabiegi

Tematyka wykładów i ćwiczeń.

Literatura

Lista publikacji do samodzielnego studiowania i przygotowania się do zajęć i egzaminu.

Egzamin

Zasady egzaminu oraz lista zagadnień na egzamin z odniesieniami do literatury i poszczególnych zajęć.

bottom of page