top of page

KROPLÓWKI

FIOLETOWA

Rola taksonomii. Definicja i cele. Kryzys w taksonomii. Kodeks Nomenklatury Botanicznej. Rodzaje publikacji taksonomicznych. Herbaria CITES.

ŻÓŁTA

Cechy kluczowe I charakterystyka wybranych rodzin botanicznych klimatu umiarkowanego. Morfologia roślin.

CZERWONA

Historia badań taksonomicznych. Metody stosowane w taksonomii (fenetyka. kladystyka). Źródła informacji taksonomicznych.

NIEBIESKA

Taksonomia molekularna, Przebieg analizy filogenetycznej. Horyzontalny transfer genów. Hybrydyzacja. Barkoding. Grupy parafiletyczne a systemy klasyfikacji.

SZARA

Umiejętność pracy z okazami zielnikowymi, zasady postępowania. Funkcje zielnika. Kolekcje okazów suchych, konserwowanych w płynach, żywych.

bottom of page