top of page

KROPLÓWKA CZERWONA

Wywiad medyczny 2

Wywiad należy przeprowadzić w wyobraźni.

Osoba przeprowadzająca wywiad zadaje pytania w celu uzyskania interesujących informacji dotyczących dowolnych aspektów pracy i życia Linneusza (rodzaj pytań zależy od inwencji pytającego). Wywiad może np. prezentować osobowość Linneusza, jego pasje, dzieła, wyniki badań, przygody  lub wybrane fakty z życia.

Wywiad powinien wzbudzić ciekawość u potencjalnego odbiorcy, poszerzać wiedzę czytelnika dotycząca największego z taksonomów.

KRYTERIUM OCENY:

Minimum 5 pytań. Wywiad nie musi być autoryzowany (haha!). Można wykazać się poczuciem humoru;)

FORMA:

dowolna (np. tekst w formie elektronicznej, audio (podcast), video (nagranie amatorskie), slajdy (prezentacja multimedialna), komiks...

Informacje o życiu i pasjach Karola można szukać w zakładce LITERATURA.

Magazyn branżowy

Należy stworzyć komiks (historyjkę obrazkową) na temat historii badań taksonomicznych. Rysunki mogą być wykonane w formie elektronicznej i ręcznie. Minimum 6 obrazów. Historia powinna przybliżać jakiś okres badań taksonomicznych, wybranego badacza lub grupę badaczy, może też dotyczyć całej historii badań na przestrzeni wieków. 

Have fun!:)

Fizjoterapia 3

To zadanie wymaga kreatywności. Należy zaprojektować i wykonać grę, którą będzie można rozegrać podczas ostatniego wykładu). 

Długość rozgrywki: do 45 minut.

Rodzaj gry: bez ograniczeń (planszowa, karciana, quizowa, teleturniejowa...).

Gra w obszarze czerwonym musi dotyczyć historii badań taksonomicznych.

Grę można wykonać samodzielnie lub w zespole dwuosobowym.

Autorzy najlepszych gier (grywalnych, ciekawych, poszerzających/sprawdzających wiedzę studenta 3. roku biologii) zostaną dodatkowo nagrodzeni LITERĄ DR HOUSE'A (jedną z pięciu tajemnego hasła).​

Inspiracji można szukać w popularnych grach, np. taboo, tajniacy, czarne historie, dixit, 5 sekund, timeline, story cubes, kalambury, memory, dobble, monopoly, time's up,... :)

Diagnoza 2

Mapa myśli to obraz, na którym umieszczone są skojarzenia dotyczące wybranego hasła/tematu/zagadnienia.

Hasło: ŹRÓDŁA INFORMACJI TAKSONOMICZNYCH

Najlepiej rozpocząć od wypisania głównych kategorii odchodzących od tematu przewodniego, wymieniać hasła coraz to bardziej szczegółowe w grupach (gałęzie kolejnych rzędów). Całość najlepiej umieścić je na dużej planszy, uzupełniając o szczegóły i rysunki związane z tematem.

Kryteria oceny:

Oceniając zadanie Ordynator szuka odpowiedzi na 3 pytania:

  • czy  wykonany schemat jest być w rzeczywistości mapą myśli (od hasła TAKSONOMIA powinny odchodzić gałęzie z najważniejszymi obszarami tematycznymi, a od nich gałęzie II rzędu z kolejnymi skojarzeniami z danym hasłem, od nich następne z coraz bardziej szczegółowymi pojęciami). [maks. 5 ml]

  • jaka jest wartość merytoryczna pracy (zasadność i prawidłowość haseł oraz ich powiązań, zakres wyczerpania tematu) [maks. 10 ml]

Artykuł naukowy 1

TEMAT: Czy taksony parafiletyczne mogą być akceptowane w systemie klasyfikacji?

Uzasadnij odpowiedź.

Zagadnienia-klucze i pytania, które mogą pomóc zwrócić Waszą uwagę na ważne kwestie poruszane w artykule:

• Taksonomia tradycyjna (linneuszowska) a taksonomia filogenetyczna bazująca na metodach kladystycznych

• Taksony a klady

• Najważniejszy problem: czy kryterium pochodzenia od wspólnego przodka powinno być jedynym, które powinna uwzględniać systematyka?

• Jak zachować stabilność systemu klasyfikacji?

• Czy dwa ujęcia: tradycyjne i filogenetyczne spotkają się kiedyś w twórczej syntezie, tworząc jeden, „uzgodniony” naturalny system klasyfikacyjny organizmów? Czy to jest możliwe do pogodzenia w praktyce?

• Kiedy taksonomowie molekularni stają się taksonomami linneuszowskimi?

Na końcu artykułu jest słowniczek najważniejszych pojęć, co ułatwi analizę tekstu.

 

Esej zawierać może od 3000 do 5000 znaków (ze spacjami).

Na podstawie artykułu: Mitka J. 2004. Taksonomia linneuszowska w dobie biologii molekularnej. Fragm. Flor. Geobot. 6: 9-31 (dostępny online).

MOŻLIWOŚĆ POPRAWY ZADAŃ W OKNACH CZASU

Każde zadanie jest oceniane w sposób opisowy, młody lekarz każdorazowo otrzymuje uzasadnienie oceny z odniesieniem do wcześniej znanych kryteriów oceny zadania.

Dopóki okno czasu dla zadania jest otwarte, każdy lekarz może wykonać zadanie powtórnie ( lub poprawić zadanie wcześniej wykonane i przesłać do ponownej oceny.

Mając na uwadze dobro pacjenta, Ordynatorowi zachęca do tego, by każdy z lekarzy dążył do mistrzostwa pracując nad poszczególnymi zadaniami.

Prawidłowo wykonana intubacja może uratować pacjentowi życie. Jeśli uczysz się ją wykonywać, naucz się na 100%!

bottom of page