top of page

KROPLÓWKA NIEBIESKA

EKG 3 i 4

Należy wykonać infografikę na wybrany temat (Etapy analizy filogenetycznej i markery molekularne).

Infografika to wizualizacja danych, zadaniem infografiki jest przekazanie konkretnej treści w sposób jak najbardziej jasny i czytelny. Główną zasadą tworzenia infografik jest minimalizacja liczby słów, ozdób i innych elementów. W infografice powinny znaleźć się słowa czy pojęcia kluczowe dla danego tematu. Odpowiednio dobrane słowa i pojęcia kluczowe w​ połączeniu z obrazami tworzą idealną wizualizację tematu.

Można wykonać ją w dowolnym programie i przesłać w dowolnym formacie (jpg, pdf, ppt) lub oddać w formie papierowej.

Przykładowe programy do tworzenia grafik: www.canva.com, www.piktochart.com

Artykuł naukowy 2

TEMAT: Czy wnioskowanie filogenetyczne na podstawie danych molekularnych jest zawsze bezbłędne i nieobarczone niepewnością? Uzasadnij odpowiedź.

 

Esej zawierający od 2000 do 4000 znaków (ze spacjami).

Na podstawie artykułu: Spalik K. & Piwczyński M. 2009. Rekonstrukcja filogenezy i wnioskowanie filogenetyczne w badaniach ewolucyjnych. Kosmos 58(3-4): 485-498 (dostępny online)

Konferencja medyczna

Lektura wybranej książki. Polecany tytuł: Samolubny gen Richarda Dawkinsa (może być także inna pozycja uzgodniona z Ordynatorem).

Na rozmowę o przeczytanej książce należy umówić się z Ordynatorem wysyłając propozycję kilku terminów spotkania. Na rozmowę Lekarz powinien przeznaczyć około 15 minut. Należy przynieść ze sobą książkę/ebook.

MOŻLIWOŚĆ POPRAWY ZADAŃ W OKNACH CZASU

Każde zadanie jest oceniane w sposób opisowy, młody lekarz każdorazowo otrzymuje uzasadnienie oceny z odniesieniem do wcześniej znanych kryteriów oceny zadania.

Dopóki okno czasu dla zadania jest otwarte, każdy lekarz może wykonać zadanie powtórnie ( lub poprawić zadanie wcześniej wykonane i przesłać do ponownej oceny.

Mając na uwadze dobro pacjenta, Ordynatorowi zachęca do tego, by każdy z lekarzy dążył do mistrzostwa pracując nad poszczególnymi zadaniami.

Prawidłowo wykonana intubacja może uratować pacjentowi życie. Jeśli uczysz się ją wykonywać, naucz się na 100%!

bottom of page