top of page

MATERIAŁY DO KURSU - PLIKI TEKSTOWE

MATERIAŁY DO KURSU - PLIKI AUDIO

Część podziemna rośliny
Korzenie kurczliwe
Korzenie pasożytów
Korzenie czepne
Korzenie powietrzne
Korzenie podporowe
Korzenie oddechowe
Przekształcenia korzeni
Systemy korzeniowe
Rola łodygi
Ciernie
Liście przykwiatowe
Liście pułapkowe
Kwiat to organ generatywny
Pochwa liściowa
Przekształcenia pędu
Liścienie
Rośliny mięsożerne
Blaszka liściowa
Wąsy
Okwiat
bottom of page