top of page

GEOALBUM

Album zdjęć gatunków roślin aspektu wczesnowiosennego (geofity oraz drzewa i krzewy).

TERMIN: 24 kwietnia 2019 r.

Wartość: 50 plantów.

 

 

Album ze zdjęciami własnego autorstwa (nie jest istotna jakość zdjęcia, ale jego autentyczność, wystarczy smartfon).

Na każdym zdjęciu powinien być widoczny unikatowy znacznik autora.

 

Liczba zdjęć: min. 6.

Każde ze zdjęć opatrzone musi być opisem:

   • nazwa gatunkowa po łacinie i po polsku, 

   • miejsce wykonania zdjęcia,  

   • data.

 

Format pliku: PDF (można wykonać w dowolnym programie, np. word, powerpoint itp. i przekonwertowąc na pdf).

bottom of page