top of page

WYWIAD Z AMBORELLA

Przeprowadź w wyobraźni wywiad z najstarszą żyjącą rośliną świata!

TERMIN: 8 maja 2019 r. (do północy)

Wartość: max. 35 plantów.

KAMIENIE: za wyjątkową wartość merytoryczną, formę, pomysł, poczucie humoru, estetykę.

Wywiad należy przeprowadzić w wyobraźni.

Osoba przeprowadzająca wywiad zadaje pytania w celu uzyskania interesujących informacji dotyczących pochodzenia, pokrewieństwa, morfologii, występowania, siedliska, endemizmu, zagrożenia, sposobów rozmnażania, zapylania itp. (rodzaj pytań zależy od inwencji pytającego). 

Wywiad powinien prezentować fakty dotyczące najstarszej żyjącej rośliny świata, poszerzać wiedzę studenta I roku biologii/ochrony zasobów przyrodniczych. Wywiad powinien wzbudzić ciekawość u potencjalnego odbiorcy.

KRYTERIUM OCENY:

minimum 5 pytań merytorycznych.

FORMA:

dowolna (np. tekst w formie elektronicznej, audio (podcast), video (nagranie amatorskie), slajdy (prezentacja multimedialna), komiks...

bottom of page