top of page

WYWIAD ZE STORCZYKIEM

Przeprowadź w wyobraźni wywiad z dowolnym gatunkiem storczyka (Orchidaceae). SZCZYTOWE OSIĄGNIĘCIE EWOLUCJI ROŚLIN W OBSZARZE ZAPYLANIA.

TERMIN: 9 czerwca 2019 r. (do północy)

Wartość: max. 35 plantów.

KAMIENIE: za wyjątkową wartość merytoryczną, formę, pomysł, poczucie humoru, estetykę.

Wywiad należy przeprowadzić w wyobraźni.

Osoba przeprowadzająca wywiad zadaje pytania w celu uzyskania interesujących informacji dotyczących morfologii (w kontekście adaptacji do różnych sposobów wabienia/zapylania), strategii ewolucyjnych, przystosowań, występowania, zajmowanego siedliska, endemizmu, epifityzmu, zagrożenia, sposobów rozmnażania, zapylania itp. (rodzaj pytań zależy od inwencji pytającego). 

Wywiad powinien prezentować fakty dotyczące najstarszej żyjącej rośliny świata, poszerzać wiedzę studenta I roku biologii/ochrony zasobów przyrodniczych. Wywiad powinien wzbudzić ciekawość u potencjalnego odbiorcy.

KRYTERIUM OCENY:

minimum 5 pytań merytorycznych.

FORMA:

dowolna (np. tekst w formie elektronicznej, audio (podcast), video (nagranie amatorskie), slajdy (prezentacja multimedialna), komiks...

bottom of page