top of page

PROJEKT BADAWCZY

Termin: 5 czerwca

Wartość: 0-120 plantów

Pobierz instrukcję w PDF.

1.

Wybierz RODZINĘ roślin nasiennych (Spermatophyta) i zgromadź wszelkie możliwe informacje o te rodzinie. 

Przygotuj ogólny opis rodzinyw języku polskim, zamieść wszystkie ważne Twoim zdaniem, informacje o tym taksonie:

 • rząd, do jakiego należy rodzina (czyli pozycja systematyczna rodziny), 

 • liczba taksonów w obrębie rodziny, tj. rodzajów i gatunków, 

 • opis morfologiczny rodziny (tylko najważniejsze informacje),

 • rozmieszczenie geograficzne na Ziemi, 

 • relacje filogenetyczne w obrębie rodziny,

 • wykorzystanie w medycynie, ekonomii.

Zamieść źródła, z jakich korzystałeś (bibliografia).

 

Wydrukuj opis (jeśli wydruk jest jakimś problemem, możesz opis zrobić ręcznie, zadbaj w takim przypadku o czytelność zapisu).

 

Porady:

Przeszukaj zasoby internetowe(zwróć uwagę na to, by były to wiarygodne źródła, przede wszystkim artykuły naukowe, strony instytucji naukowych), najłatwiej zrobisz to wpisując w wyszukiwarkę „nazwa rodziny” [użyj zarówno polskiej, angielskiej, jak i łacińskiej nazwy, znajdziesz więcej wyników] + „systematics” [„systematyka”]. 

Najwięcej informacji znajdziesz w języku angielskim, postaraj się skorzystać z tych źródeł. Wykorzystuj głównie publikacje z ostatnich 5 lat, w wyjątkowych przypadkach możesz przejrzeć literaturę z ostatnich 10 lat, ale uważaj na to, by były to aktualne wyniki. 

np. „Apiaceae” + „systematics”

 

Możesz na początek skorzystać z „50 major plant families” by Lena Struwe (2009)" [PDF do pobrania]

i atlasu roślin, a w nim np. opis rodziny Apiaceae.

 

 

2.

Zbierz żywy materiał reprezentujący dowolny GATUNEK wybranej przez Ciebie rodziny.

Zasusz, jeśli jest to cała roślina lub jej fragmenty zbudowane z tkanki świeżej (np. liście lub kwiaty/kwiatostany), włóż do tekturowego pudełka lub papierowej torebki, jeśli jest to materiał inny niż cała roślina zielna, np. owoce, nasiona, pęd lub jego fragment, strobil, zwłaszcza, gdy jest to element zdrewniały). Kolekcję elementów należących do wybranego gatunku opisz (co to za części rośliny), a jeśli masz zasuszony okaz rośliny zielnej lub jej fragmenty – przyklej go na tekturową kartkę (paseczkami z klejem, w kilku miejscach), w prawym dolnym rogu przyklej etykietę z informacjami:

 • nazwa gatunkowa polska i łacińska

 • miejsce i data zbioru

 • Imię i nazwisko kolekcjonera

 

 

3.

Opisz wybrany przez Ciebie gatunek szczegółowo używając specjalistycznej terminologii botanicznej (szczegółowy opis morfologiirośliny). 

Podążaj za schematem:

 • Pokrój

 • Łodyga

 • Ulistnienie

 • Liście

 • Kwiatostany (jeśli obecne)

 • Kwiaty

 • Owoce

 • Nasiona

Możesz dodać inne ciekawe informacje o gatunku w punkcie „Uwagi dodatkowe” dotyczące np. statusu ochrony, występowania, ekologii, siedliska lub zapylania. Ten punkt nie jest obowiązkowy.

 

Wydrukuj opis (jeśli wydruk jest jakimś problemem, możesz opis zrobić ręcznie, zadbaj w takim przypadku o czytelność zapisu).

 

Porada:

specjalistyczna terminologia: np. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski Lucjana Rutkowskiego, strony 12-20. Dostępne TUTAJ na prawach użytku dozwolonego (tylko TY możesz skorzystać z tego materiału do celów wyłącznie edukacyjnych udostępnionego Ci przez nauczyciela, nie możesz go rozpowszechniać).

 

 

Przykładowy opis:

Głównie rośliny zielne, rzadko krzewy. Ulistnienie naprzeciwległe. Liście skórzaste, całobrzegie, siedzące, z przylistkami. Kwiaty zebrane w wieloramienne lub dwuramienne wierzchotki lub pojedyncze. Kwiaty zwykle obupłciowe, promieniste, duże i barwne. Okwiat zróżnicowany na kielich i koronę. Kielich składa się z 5 działek w okółku, zwykle zielonych, mięsistych i zrośniętych. Płatki korony 5 w 2 okółkach, różowe i białe, sercowate. Obecne nektarniki. Pręciki w dużej liczbie, u form starszych w 1 lub 2 okółkach i odpowiednio w liczbie 4–5 lub 8–10. U większości gatunków pręciki są liczne, w kilku okółkach i czasem zebrane w wiązki. Zalążnia jest pojedyncza, górna lub dolna (wówczas kwiaty z hypancjum), tworzona w różnych rodzajach przez różną liczbę owocolistków. Znamię gwiazdkowate. Owoce zwykle suche, drewniejące, podzielone na dwie lub więcej komór torebki, rzadziej jagody. Owoce suche często z listewkami pęczniejącymi pod wpływem wilgoci, dzięki czemu nasiona uwalniane są w krótkotrwałych, sprzyjających okresach. Nasiona bezbielmowe, liczne.

 

4. 

Zilustruj własnoręcznie części wegetatywne i generatywne rośliny wybranego gatunku (rysunek ołówkiem). Biały papier A4. Podpisz rycinę imieniem i nazwiskiem. 

 

Porada:

Rysunek nie ma prezentować talentuartystycznego autora, ale jedynie ważne cechy gatunku (pokrój rośliny oraz szczegóły budowy kwiatów ze szczególnym uwzględnieniem pręcikowia i słupkowia). Nie musisz mieć żadnego talentu, by pokazać pokrój rośliny i budowę jej kwiatów. Rycina ma być informatywna, nie ma być dziełem sztuki). 

Może to być kilka rysunków na kilku kartkach lub na jednej, masz dowolność w tym zakresie, ważne, by pokazać cechy budowy Twojego gatunku. 

 

 

5.

Komplet dokumentacji (w jednej teczce/pudełku podpisanej imieniem i nazwiskiem) oddaj najpóźniej 5 czerwca 2019 r.po wykładzie (Naczelna Agronomka przyjmuje na co dzień w C406, możesz umówić się na dowolny termin oddania projektu zalazkowe@gmail.com lub zostawić projekt w sekretariacie Katedry lub u prowadzącego ćwiczenia).

 

 

Kryterium oceny projektu jest stopień wyczerpania tematurzetelność informacji, samodzielność pracy, dbałość o szczegóły. 

bottom of page