top of page

AKTUALNIE OTWARTE ZADANIA

Zadania można przesyłać drogą elektroniczną na adres: flowerpowerewolucji@gmail.com lub dostarczyć osobiście. Ewentualnie opcja paczkomat.

PROTEST SONG 
RANKING RODZINNY

SUPERASTERIDS 

(Caryophyllidae, Asteridae, Lamiidae)

Wartość: 0-15 kwiatów we włosach

Termin: 6 czerwca 2018 r. godz. 24.00

Ciekawostka na temat wybranego taksonu (rodzaju lub gatunku) z rzędów:

Caryophyllales (Caryophyllaceae, Aizoaceae, Cactaceae, Polygonaceae, Droseraceae), Santalales (Santalaceae) Ericales (Ericaeceae), Solanaes (Solanaceae), Lamiales (Lamiaceae), Asterales (Asteraceae, Campanulaceae) i Apiales (Apiaceae)
lub pozostałych nie omawianych na wykładzie. 
Pełna lista TUTAJ.
 Objętość: 1500-2500 znaków (bez spacji).

 

Kryteria punktacji:

 • wartość merytoryczna pracy (0-10)

 • cytowanie źródeł literaturowych w tekście oraz/lub wykaz literatury na końcu pracy, z której korzystał autor (nie wliczany w liczbę znaków) (0-4)

 • prawidłowa liczba znaków (0-1).

PROTEST SONG 

SUPERROSIDS (Rosidae, Fabidae, Malvidae)

Termin: 23 maja 2018 r. godz. 24.00

Wartość: 0-15 kwiatów we włosach

Ciekawostka na temat wybranego taksonu (rodzaju lub gatunku) z rzędów:

Saxifragales, Rosales, Fabales, Fagales, Malpighiales, Myrtales, Brassicales i Malvales.
 Objętość: 1500-2500 znaków (bez spacji).

Kryteria punktacji:

 • wartość merytoryczna pracy (0-10)

 • cytowanie źródeł literaturowych w tekście oraz/lub wykaz literatury na końcu pracy, z której korzystał autor (nie wliczany w liczbę znaków) (0-4)

 • prawidłowa liczba znaków (0-1).

PROTEST SONG 

SUPERASTERIDS

Wartość: 0-15 kwiatów we włosach

Termin: 6 czerwca 2018 r. godz. 24.00

Z każdej z 12 rodzin prezentowanych na wykładzie należy wybrać jednego przedstawiciela w randze RODZAJU, który jest Twoim zdaniem "NAJ!" i uzasadnić, dlaczego wybrany rodzaj wchodzi do Rankingu Rodzinnego.
Uzasadnienie umieszczenia delikwenta w Rankingu Rodzinnym może liczyć 300-400 znaków bez spacji (dla każdego z 12 rodzajów osobno).
FREE STYLE

URTICA RZĄDZI!

Termin: 23 maja 2018 r. godz. 24.00

Wartość: 0-15 kwiatów we włosach

Dziecko Kwiecie!

Pokrzywa rządzi! Ukaż - w dowolnej formie - wyjątkowość rodzaju Urtica. Może to być esej, infografika, rysunek z podpisami, dzieło z plasteliny  z doklejonymi chorągiewkami opisowymi lub dowolna inna forma. Można nawet to wytańczyć lub wyśpiewać;)

Kryterium oceny stanowi poziom merytoryczny informacji o rodzaju Urtica, poszerzający wiedzę w zakresie morfologii, ekologii, ewolucji, ciekawych przystosowań, strategii etc. rodzaju Urtica.

HIPPISOWSKA KRZYŻÓWKA

Basal Eudicots (Ranunculidae)

Termin: 16 maja 2018 r. godz. 24.00

Wartość: 0-15 kwiatów we włosach

Ciekawostka na temat wybranego taksonu (rodzaju lub gatunku) z rzędów:

Ranunculales (Ranunculaceae, Papaveraceae, Berberidaceae), Proteales ( Nelumbonaceae, Platanaceae, Proteaceae), Trochoendrales (Trochodendracae), Buxales (Buxaceae), Ceratophyllales (Ceratophyllaceae).
 Objętość: 1500-2500 znaków (bez spacji).

Kryteria punktacji:

 • wartość merytoryczna pracy (0-10)

 • cytowanie źródeł literaturowych w tekście oraz/lub wykaz literatury na końcu pracy, z której korzystał autor (nie wliczany w liczbę znaków) (0-4)

 • prawidłowa liczba znaków (0-1).

PROTEST SONG 

Liliopsida (jednoliścienne)

Wartość: 0-15 kwiatów we włosach

Termin: 9 maja 2018 r. godz. 24.00

ciekawostka na temat wybranego taksonu jednoliściennych. Ciekawostka może dotyczyć gatunku, rodzaju nie omawianego podczas wykładu lub może uzupełniać/poszerzać wiedzę na temat taksonu prezentowanego podczas wykładu. Objętość: 1500-2500 znaków (bez spacji).

Kryteria punktacji:

 • wartość merytoryczna pracy (0-10)

 • cytowanie źródeł literaturowych w tekście oraz/lub wykaz literatury na końcu pracy, z której korzystał autor (nie wliczany w liczbę znaków) (0-4)

 • prawidłowa liczba znaków (0-1).

Basal Eudicots (Ranunculidae)

Wartość: 0-15 kwiatów we włosach

Termin: 16 maja 2018 r. godz. 24.00

Tworzymy krzyżówkę!

Hasła tworzące krzyżówkę: min. 8.

Hasło główne-rozwiązanie: min. 8-literowe lub dwu-członowe NIE związane z tematyką kursu - można puścić wodze fantazji;)).

Hasła (min. 8) krzyżówki dotyczyć powinny przedstawicieli rzędów:

Ranunculales (Ranunculaceae, Papaveraceae, Berberidaceae), Proteales ( Nelumbonaceae, Platanaceae, Proteaceae), Trochoendrales (Trochodendracae), Buxales (Buxaceae), Ceratophyllales (Ceratophyllaceae).

Mogą dotyczyć wybranych rzędów/rodzin/rodzajów/gatunków, ich systematyki, rozmieszczenia, budowy morfologicznej, właściwości etc..

Krzyżówkę należy przesłać w 2 wersjach: czystej (do rozwiązania) i rozwiązanej.​

WYWIAD  Z TRAWĄ   /  Z EPIFITEM

Liliopsida (jednoliścienne)

Termin: 9 maja 2018 r. godz. 24.00

Wartość: 0-15 kwiatów we włosach

Wywiad należy przeprowadzić w wyobraźni.

Osoba przeprowadzająca wywiad zadaje pytania w celu uzyskania interesujących informacji dotyczących traw s.str.  lub epifitów (rodzaj pytań zależy od inwencji pytającego). Wywiad powinien poszerzać wiedzę studenta I roku biologii dotyczącą tego gatunku, badań nad jego pozycją systematyczną, wiekiem, historią odkryć itp..

Wywiad powinien wzbudzić ciekawość u potencjalnego odbiorcy.

Minimum 5 pytań. Wywiad nie musi być autoryzowany (haha!). Można wykazać się poczuciem humoru i kreatywnością;)

Forma dowolna (np. tekst w formie elektronicznej (word, pdf), audio (podcast), video (nagranie amatorskie), slajdy (prezentacja multimedialna), komiks..

​Kryteria punktacji:

 • wartość merytoryczna pracy (0-10)

 • ciekawe pytania / zaskakująca narracja / kreatywność (0-5).

PROTEST SONG 
.

Magnoliidae

Wartość: 0-15 kwiatów we włosach

Termin: 25 kwietnia 2018 r. godz. 24.00

ciekawostka na temat wybranego taksonu z podklasy Magnoliidae. Ciekawostka może dotyczyć gatunku, rodzaju nie omawianego podczas wykładu lub może uzupełniać/poszerzać wiedzę na temat taksonu prezentowanego podczas wykładu. Objętość: 1500-2500 znaków (bez spacji).

Kryteria punktacji:

 • wartość merytoryczna pracy (0-10)

 • cytowanie źródeł literaturowych w tekście oraz/lub wykaz literatury na końcu pracy, z której korzystał autor (nie wliczany w liczbę znaków) (0-4)

 • prawidłowa liczba znaków (0-1).

FREE STYLE

Magnoliidae

Termin: 25 kwietnia 2018 r. godz. 24.00

Wartość: 0-15 kwiatów we włosach

Dziecko Kwiecie!

CECHY PIERWOTNE MAGNOLIA. Ukaż - w dowolnej formie - pierwotne cechy rodzaju Magnolia. Może to być esej, infografika, rysunek z podpisami, dzieło z plasteliny  z doklejonymi chorągiewkami wskazującymi cechy pierwotne lub dowolna inna forma. Można nawet to wytańczyć lub wyśpiewać;)

Kryterium oceny stanowi stopień wyczerpania tematu.

WYWIAD  Z AMBORELLA
.

ANA grad

Termin: 18 kwietnia 2018 r. godz. 24.00

Wartość: 0-15 kwiatów we włosach

Wywiad należy przeprowadzić w wyobraźni.

Osoba przeprowadzająca wywiad zadaje pytania w celu uzyskania interesujących informacji dotyczących Amborella trichopoda (rodzaj pytań zależy od inwencji pytającego). Wywiad powinien poszerzać wiedzę studenta I roku biologii dotyczącą tego gatunku, badań nad jego pozycją systematyczną, wiekiem, historią odkryć itp..

Wywiad powinien wzbudzić ciekawość u potencjalnego odbiorcy.

Minimum 5 pytań. Wywiad nie musi być autoryzowany (haha!). Można wykazać się poczuciem humoru i kreatywnością;)

Forma dowolna (np. tekst w formie elektronicznej (word, pdf), audio (podcast), video (nagranie amatorskie), slajdy (prezentacja multimedialna), komiks..

​Kryteria punktacji:

 • wartość merytoryczna pracy (0-10)

 • ciekawe pytania / zaskakująca narracja / kreatywność (0-5).

PROTEST SONG 
.

ANA grad

Termin: 18 kwietnia 2018 r. godz. 24.00

Wartość: 0-15 kwiatów we włosach

ciekawostka na temat wybranego taksonu z ANA gradu. Ciekawostka może dotyczyć gatunku, rodzaju nie omawianego podczas wykładu lub może uzupełniać/poszerzać wiedzę na temat taksonu prezentowanego podczas wykładu. Objętość: 1500-2500 znaków (bez spacji).

Kryteria punktacji:

 • wartość merytoryczna pracy (0-10)

 • cytowanie źródeł literaturowych w tekście oraz/lub wykaz literatury na końcu pracy, z której korzystał autor (nie wliczany w liczbę znaków) (0-4)

 • prawidłowa liczba znaków (0-1).

HIPPI
INFOGRAFIKA

Morfologia

Termin: 9 kwietnia 2018 r. godz. 24.00

Wartość: 0-15 kwiatów we włosach

Infografika to wizualizacja danych.

Zadaniem infografiki jest przekazanie konkretnej treści w sposób jak najbardziej jasny i czytelny. Główną zasadą tworzenia infografik jest minimalizacja liczby słów. W infografice powinny znaleźć się słowa/pojęcia kluczowe dla danego tematu. Odpowiednio dobrane słowa i pojęcia kluczowe w​ połączeniu z obrazami tworzą idealną wizualizację tematu. Więcej można znaleźć w sieci, np. TUTAJ.

Można wykonać ją w dowolnym programie i przesłać w dowolnym formacie (jpg, pdf, ppt) lub oddać w formie papierowej.

Darmowe programy do tworzenia grafik: www.canva.comwww.piktochart.com.

Tematy (do wyboru): 

 • TYPY OWOCÓW ANGIOSPERMAE

 • TYPY KWIATOSTANÓW ANGIOSPERMAE

 • PRZEKSZTAŁCENIA LIŚCI ANGIOSPERMAE

 • RÓŻNORODNOŚĆ KORZENI ANGIOSPERMAE

Kryteria punktacji:

 • wartość merytoryczna pracy (0-10)

 • wartość estetyczna projektu / sposób rozmieszczenia elementów / pomysł (0-5).

WIECZORNE WYZWANIE MORRISONA 

QUIZ

Termin: 13 marca 2018 r. godz. 19.00

Wartość: 0-20 kwiatów we włosach

Quiz wiedzy na socrative.com.

PROTEST SONG 
.

Gymnospermae

Wartość: 0-15 kwiatów we włosach

Termin: 26 marca 2018 r. godz. 24.00

ciekawostka na temat Gymnospermae. Ciekawostka może dotyczyć taksonu (gatunku, rodzaju) nie omawianego podczas wykładu lub może uzupełniać/poszerzać wiedzę na temat taksonu prezentowanego podczas wykładu. Objętość: 1500-2500 znaków (bez spacji).

Kryteria punktacji:

 • wartość merytoryczna pracy (0-10)

 • cytowanie źródeł literaturowych w tekście oraz/lub wykaz literatury na końcu pracy, z której korzystał autor (nie wliczany w liczbę znaków) (0-4)

 • prawidłowa liczba znaków (0-1).

HIPPI-RANKING
.

Gymnospermae

Wartość: 0-15 kwiatów we włosach

Termin: 26 marca 2018 r. godz. 24.00

Utwórz subiektywny

RANKING 5 GATUNKÓW ROŚLIN NAGOZALĄŻKOWYCH.

Każdą pozycję w rankingu uzasadnij (300-700 znaków bez spacji).

WIECZORNE WYZWANIE MORRISONA 1

Fungi

Wartość: 0-20 kwiatów we włosach

Termin: 26 marca 2018 r. godz. 24.00

Wyobraź sobie, że jesteś naukowcem. Gdybyś miał zająć się badaniami nad grzybami, to którą grupę wybrałbyś i dlaczego? (poza Saccharomycotina).

Objętość tekstu: 1500-2500 znaków (bez spacji)

Kryteria punktacji:

 • wartość merytoryczna (20 kwiatów we włosy).

WIECZORNE WYZWANIE MORRISONA 2

Intro - bioróżnorodność

Termin: 19 marca 2018 r. godz. 24.00

Wartość: 0-20 kwiatów we włosach

Przedstaw (w dowolnej formie) obraz różnorodności roślin na kuli ziemskiej.

Przykładowe zagadnienia, które możesz przedstawić (do wyboru):

 • Ile gatunków roślin (naczyniowych, nago- i okrytozalążkowych) odkryto i opisano dotychczas? Jaka jest najliczniejsza rodzina roślin? Ile gatunków rocznie jest odkrywanych i opisywanych? [artykuł i strona]

 • Rola ogrodów botanicznych w ochronie bioróżnorodności [artykuł str. 187]

 • GBIF - światowa sieć informacji o bioróżnorodności [artykuł str. 172]

 • Problem z badaniem bioróżnorodności. Dlaczego tak trudno badać bioróżnorodność? [artykuł str. 177]

Praca może mieć DOWOLNĄ formę (esej, infografika, film, animacja, interaktywna prezentacja, praca plastyczna.... nie ma ograniczeń w formie pracy!).

 

W pracy powinny znaleźć się informacje na temat różnorodności biologicznej (ogólnie) lub różnorodności roślin, jej zagrożeń i sposobów ochrony.

Skup się na jednym wybranym zagadnieniu (niekoniecznie z listy powyżej) i zaprezentuj je w dowolne formie.

Praca nie musi być obszerna, nie musi zawierać wiele informacji. Ważne, by poszerzała wiedzę studentów I roku biologii na wskazany temat.

Kryteria punktacji:

 • wartość merytoryczna pracy (15 wiatrów we włosy)

 • podanie (wiarygodnych) źródeł literaturowych, min. jednego (5  wiatrów we włosy).

SPRING 
PARADE

Album wiosenny

Termin: 9 maja 2018 r. godz. 24.00

Wartość: 0-50 wiatru we włosach

Album zdjęć gatunków roślin aspektu wczesnowiosennego. Album ze zdjęciami własnego autorstwa (mogą być wykonane amatorsko, telefonem komórkowym, nie muszą być wysokiej jakości, ważna jest ich autentyczność). Na każdym zdjęciu powinien być widoczny unikatowy znacznik autora.

Temat: Gatunki roślin aspektu wczesnowiosennego.

Liczba zdjęć: min. 6.

Każde ze zdjęć opatrzone musi być opisem:

 • nazwa gatunkowa po łacinie i po polsku

 • miejsce wykonania zdjęcia i data

Album można wykonać w dowolnym programie (np. Power Point, Word itp.) i przekonwertować na pdf. 

Polecam Atlas Roślin.

BOTANICZNY HYDE PARK

Ciekawy link

Termin: 6 czerwca 2018 r. godz. 24.00

Wartość: 0-15 wiatru we włosach

Każde Dziecko Kwiat ma prawo przesłać 3 linki (pojedynczo lub razem) prowadzące do ciekawego artykułu / filmu / bloga / forum / wystąpienia (np. TED) / galerii zdjęć / prezentacji itp. Za każdą ciekawą propozycję poszerzającą wiedzę uczestników kursu o botanice / mykologii Dziecko Kwiat otrzymuje 5 wiatrów we włosy.

Każdy link musi być opatrzony krótkim (1-2 zdania) opisem czego dotyczy.

Każda ciekawa propozycja zamieszczana jest na stronie Flower Power w zakładce HYDE-PARK.

Oceniane są tylko linki, które nie widnieją jeszcze na stronie.

POKOJOWA DEMONSTRACJA

Gra planszowa

Termin: 5 czerwca 2018 r. godz. 12.00

Wartość: 0-40 wiatru we włosach

Edukacyjna gra planszowa sprawdzająca wiedzę/umiejętności studenta

I roku biologii w zakresie tematyki kursu.

Grę można wykonać samodzielnie lub w zespole 2- lub 3-osobowym.​ Każdy z autorów musi opisać swój udział w tworzeniu gry.

​Rodzaj gry: planszowa lub karciana.

Sposób pracy: proces Design Thinking. Zespoły pracują etapowo: 

 • generowanie pomysłów,

 • budowanie prototypy gier,

 • testowanie ich działania z testerami zewnętrznymi,

 • wprowadzanie zmian w prototypach.

​Inspiracji można szukać w popularnych grach: np. Taboo, Tajniacy, Czarne historie, Dixit, 5 sekund, Timeline, Story cubes, Kalambury, Memory, Dobble, Monopoly, Time's up...

bottom of page