top of page

RODZAJE PUNKTÓW W GRZE

370
KWIATY WE WŁOSACH

Grzyby: wieczorne wyzwanie Morrisona: 20

Grupy systematyczne 7 x 50:

 • Wieczorne wyzwanie Morrisona: 20

 • Protest song: 15

 • Hippi-Infografika / Hippi-Wywiad: 15

190
WIATR WE WŁOSACH

Intro: wieczorne wyzwanie Morrisona 20

Morfologia: 35

 • Wieczorne wyzwanie Morrisona: 20

 • Hippi-Infografika / Hippi-Wywiad: 15

Spring Parade: 50

Hyde Park:15 (3 X 5)

Pokojowa Demonstracja: 50

700
PACYFKI

Wjazd: 450 (9 X 50)

   * Komuna na 50 % (25 pacyfek): 90 (9 X 10)

   * Komuna na 70% (35 pacyfek): 90 (9 X 10)

Pacyfki od Hippi-Guru: 40

Uprawa ziemi w komunie: 150

Udział w komunie na 100%: 20

Hippisowski strój: 20 (2 X 10)

Zeszyt Woodstockowy: 20

TYPY ZADAŃ W GRZE

Zadania z danego tygodnia otwierają się zawsze wieczorem w dniu wykładu o godz. 20.00 i dostępne są w koszyku "Zadania w toku" [POKAŻ KOSZYK].

Okna czasu dla zadań otwarte są do północy dnia poprzedzającego kolejny wykład.

Zadania należy przesyłać na adres Naczelnej Hipiski flowerpowerewolucji@gmail.com lub przekazywać osobiście. Wysyłanie Pocztą Polską niezalecane.

WIECZORNE WYZWANIE MORRISONA - najczęściej praca pisemna (test 1- lub wielokrotnego wyboru, test z pytaniami otwartymi, esej, wypowiedź pisemna, udział w dyskusji). Forma zależeć będzie każdorazowo od wyobraźni Naczelnej Hipiski. 

PROTEST SONG - ciekawostka na temat przedstawicieli omawianej w danym tygodniu grupy systematycznej. Ciekawostka może dotyczyć taksonu (gatunku, rodzaju, rodziny) nie omawianego podczas wykładu lub może uzupełniać/poszerzać wiedzę na temat taksonu prezentowanego podczas wykładu. Objętość: 1500-2500 znaków (bez spacji).

Kryteria punktacji:

 • wartość merytoryczna pracy (0-10)

 • cytowanie źródeł literaturowych w tekście oraz/lub wykaz literatury na końcu pracy, z której korzystał autor (nie wliczany w liczbę znaków) (0-4)

 • prawidłowa liczba znaków (0-1).

HIPPI INFOGRAFIKA - infografika to wizualizacja danych.

Zadaniem infografiki jest przekazanie konkretnej treści w sposób jak najbardziej jasny i czytelny. Główną zasadą tworzenia infografik jest minimalizacja liczby słów. W infografice powinny znaleźć się słowa/pojęcia kluczowe dla danego tematu. Odpowiednio dobrane słowa i pojęcia kluczowe w​ połączeniu z obrazami tworzą idealną wizualizację tematu.

Można wykonać ją w dowolnym programie i przesłać w dowolnym formacie (jpg, pdf, ppt) lub oddać w formie papierowej.

Darmowe programy do tworzenia grafik: www.canva.comwww.piktochart.com.

Kryteria punktacji:

 • wartość merytoryczna pracy (0-10)

 • wartość estetyczna projektu / sposób rozmieszczenia elementów / pomysł (0-5).

HIPPI-WYWIAD - wywiad należy przeprowadzić w wyobraźni.

Osoba przeprowadzająca wywiad zadaje pytania w celu uzyskania interesujących informacji dotyczących danej grupy roślin (rodzaj pytań zależy od inwencji pytającego). Wywiad powinien poszerzać wiedzę studenta I roku biologii dotyczącą omawianej grupy.

Wywiad powinien wzbudzić ciekawość u potencjalnego odbiorcy.

Minimum 5 pytań. Wywiad nie musi być autoryzowany (haha!). Można wykazać się poczuciem humoru i kreatywnością;)

Forma dowolna (np. tekst w formie elektronicznej (word, pdf), audio (podcast), video (nagranie amatorskie), slajdy (prezentacja multimedialna), komiks..

​Kryteria punktacji:

 • wartość merytoryczna pracy (0-10)

 • ciekawe pytania / zaskakująca narracja / kreatywność (0-5).

SPRING PARADE - album zdjęć gatunków roślin aspektu wczesnowiosennego. Album ze zdjęciami własnego autorstwa (mogą być wykonane amatorsko, telefonem komórkowym, nie muszą być wysokiej jakości, ważna jest ich autentyczność). Na każdym zdjęciu powinien być widoczny unikatowy znacznik autora.

Temat: Gatunki roślin aspektu wczesnowiosennego.

Liczba zdjęć: min. 6.

Każde ze zdjęć opatrzone musi być opisem:

 • nazwa gatunkowa po łacinie i po polsku

 • miejsce wykonania zdjęcia i data

Album można wykonać w dowolnym programie (np. MS Power Point, MS Word itp.) i przekonwertować na pdf. 

Polecam Atlas Roślin.

HYDE PARK - botaniczny Hyde Park - każde Dziecko Kwiat ma prawo przesłać 3 linki (pojedynczo lub razem) do ciekawego artykułu / filmu / bloga / forum / wystąpienia (np. TED) / galerii zdjęć / prezentacji itp. Za każdą ciekawą propozycję poszerzającą wiedzę uczestników kursu o botanice / mykologii Dziecko Kwiat otrzymuje 5 wiatrów we włosy. Każdy link musi być opatrzony krótkim (1-2 zdania) opisem czego dotyczy.

Najciekawsze propozycje zamieszczane są  na stronie Flower Power w zakładce HYDE-PARK.

Oceniane są tylko linki, które nie widnieją jeszcze na stronie.

POKOJOWA DEMONSTRACJA - edukacyjna gra planszowa / karciana sprawdzająca wiedzę/umiejętności studenta I roku biologii w zakresie tematyki kursu. To zadanie wymaga kreatywności. Należy zaprojektować i wykonać grę, którą będzie można rozegrać w czasie trwania kursu. 

Grę można wykonać samodzielnie lub w zespole 2- lub 3-osobowym.​ Każdy z autorów musi opisać swój udział w tworzeniu gry.

​Rodzaj gry: planszowa lub karciana.

Sposób pracy: proces Design Thinking. Zespoły pracują etapowo: 

 • generowanie pomysłów,

 • budowanie prototypy gier,

 • testowanie ich działania z testerami zewnętrznymi,

 • wprowadzanie zmian w prototypach.

​Inspiracji można szukać w popularnych grach, np. Taboo, Tajniacy, Czarne historie, Dixit, 5 sekund, Timeline, Story cubes, Kalambury, Memory, Dobble, Monopoly, Time's up, I know... :)

WJAZD - wejściówka czyli kartkówka na początku każdych ćwiczeń (2-10) z materiału, który będzie studiowany na zajęciach. Kryteria oceny (0-50) przedstawia prowadzący ćwiczenia.

UPRAWA ZIEMI W KOMUNIE - kolokwium praktyczne sprawdzające znajomość preparatów, odbywa się na ostatnich ćwiczeniach.

STRÓJ HIPPISOWSKI - fartuch obowiązuje na ćwiczeniach 2 i 3.

bottom of page