top of page

Lekarzu-Stażysto!

Dający się wyraźnie zauważyć w ostatnich dwóch dekadach nieprzychylny klimat wokół taksonomii spowodował, że taksonomowie stali się „gatunkiem zagrożonym” .

Taksonomia trafiła do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w stanie krytycznym, lekarz dyżurny przyjął pacjenta z niewydolnością krążeniowo-oddechową w trybie nagłym.

Wstępna diagnoza wykazała, że pacjentowi zostało 7 tygodni życia. Należy niezwłocznie podjąć czynności ratujące życie pacjenta.

 

Jesteś członkiem zespołu opiekującego się przyjętym na oddział pacjentem.

Masz 7 tygodni na wyleczenie pacjenta.

Twoim zadaniem jest stałe monitorowanie stanu zdrowia pacjenta poprzez:

  • przyjęcie pacjenta i wpisanie swojego nazwiska do Karty Chorego (dołączenie do arkusza postępu na dysku Google)

  • udział w cotygodniowych obchodach lekarskich (wykłady)

  • wykonywanie zabiegów (ćwiczenia)

  • zebranie 500 ml płynów do pięciu wlewów dożylnych i regularną zmianę kroplówek (wykonywanie zadań w 5 specjalnościach)

  • regularne mierzenie pacjentowi temperatury (quizy online)

  • wykonanie wypisu pacjenta (egzamin).

 

W miarę poprawy stanu zdrowia pacjenta i włączanie kolejnych kroplówek, masz szansę na awans:

  • STAŻYSTA 0-150 ml płynów podanych dożylnie

  • STARSZY REZYDENT po uzbieraniu 151-350 ml płynów podanych dożylnie

  • LEKARZ PROWADZĄCY 351-500 ml płynów podanych dożylnie

  • STANOWISKO ORDYNATORA na następną kadencję - powyżej 500 ml płynów podanych dożylnie (mam nadzieję na drugą kadencję, więc ostrzegam, że nie będzie to łatwe)​

Przed Tobą trudny czas, ciężka harówka, nieprzespane noce. I niepowtarzalna możliwość zrobienia czegoś dobrego. Powodzenia!

 

Ordynator Oddziału Ratunkowego

                                                                                                                                                        

plansza SOR 2018.JPG

ZALECENIA SZCZEGÓŁOWE

 

Każdy z lekarzy może sukcesywnie gromadzić płyn do każdej z 5 kroplówek:

             

 

Lekarz ma prawo wyboru co do ilości i rodzaju zbieranego płynu. Płyn do kroplówek zbierany jest w mililitrach, po 100 ml do każdej

z 5 kroplówek. Ilość zdobytego płynu (liczba ml) w poszczególnych kroplówkach jest równoznaczna z ilością zaliczonej pracy w poszczególnych obszarach  podczas wypisu pacjenta (egzaminu). Płyn do poszczególnych kroplówek można gromadzić tylko w wyznaczonym czasie (w cyklu tygodniowym, od obchodu do obchodu). Nie dotyczy to wybranych zadań (szczegóły w Karcie pacjenta).

 

W przypadku uzbierania 100 ml w danym woreczku kroplówkowym lekarz zostaje automatycznie zwolniony z wypełniania karty wypisu z danej specjalności. Podczas obchodów i zabiegów może pojawić się możliwość uzyskania dodatkowego płynu (przyjazd karetki pogotowia na ostry dyżur).

 

Każdy lekarz widzi postęp leczenia pacjenta oraz gromadzeniu płynu na 2 wykresach w w Karcie Chorego (udostępnionej mu w arkuszu Google współdzielonej z Ordynatorem z opcją komentowania, edycji dokonuje na bieżąco Ordynator i jego zastępcy, lekarz może pisać komentarze; zobacz przykładową Kartę Chorego).

 

Pierwszy wykres pokazuje czy i na jaką ocenę lekarz wykonał zabiegi (zaliczył ćwiczenia, kolor NIEBIESKI, obecność na zajęciach        to 30 ml = ocena dostateczna) oraz ile ml uzyskał za dodatkowe zadania (kolor ZIELONY), co podnosi jego ocenę z ćwiczeń (o pół oceny co 5 pkt) i zmniejsza liczbę potrzebnych ml do pełnego wypisu (zdania egzaminu).

 

Drugi wykres pokazuje proporcje między zgromadzonym płynem w poszczególnych kroplówkach (zaliczonymi zadaniami) a pozostałą liczbą mililitrów płynu konieczną do wykonania wypisu pacjenta (zdobycia na egzaminie, kolor CZERWONY). W miarę wypełniania się kroplówek (wykonywania zadań) liczba mililitrów potrzebnych do wyleczenia pacjenta (=punktów „egzaminacyjnych”) odpowiednio maleje.

kroplowki.JPG

KOMUNIKACJA

 

Oddział Ratunkowy czynny 24/7.

Każdy Lekarz po pierwszym obchodzie uzyskuje od Ordynatora link z dostępem do swojej Karty Pacjenta, gdzie na bieżąco może obserwować efekty zastosowanego przez siebie leczenia (Google dysk, współdzielony arkusz Lekarz-Ordynator, zobacz PRZYKŁADOWY ARKUSZ).

Przesyłanie plików/dokumentów i kontakt z Ordynatorem oraz jego Zastępcami: ordynatorszpitala@gmail.com.

Pprace w zielniku UGDA: Główna Siostra Oddziałowa (opieka merytoryczna nad działaniami profilaktycznymi): Joanna Gołębiewska (kontakt) i Marta Jarosińska (kontakt).

 

DOBROWOLNOŚĆ PODJĘCIA STAŻU

Praca na Oddziale Ratunkowym jest dobrowolna. Każdy student sam decyduje czy i w jakim stopniu chce zaangażować się w Grę i podjąć się pracy lekarza-stażysty przyjmującego na oddział pacjenta w stanie krytycznym.

 

Zadania podzielone są na 5 specjalności (obejmujących program kursu, tj. efekty kształcenia przewidziane w sylabusie), ich wykonywanie pozwala na zmniejszenie wagi egzaminu adekwatnie do ilości i jakości pracy wcześniej wykonanej przez studenta. Student może specjalizować się w każdej z 5 dziedzin zależnie od jego zainteresowań i potrzeb.

 

Udział w ćwiczeniach jest obowiązkowy, obecność i aktywna praca na ćwiczeniach zapewnia ocenę z ćwiczeń. Każdy student po zaliczeniu ćwiczeń ma prawo podejść do egzaminu.

SŁOWNICZEK

Karetka pogotowia - niespodziewane zadanie

Karta choroby pacjenta - pasek postępu gracza

Kroplówki - specjalności, obszary tematyczne

Lekarz - student

Mililitry - punkty za wykonywane zadania

Obchód lekarski - wykład

Ordynator - koordynator kursu

Pacjent - umierająca taksonomia

Pomiar temperatury - udział w quizie online

Wypis - egzamin

Zabiegi - ćwiczenia

Zastępca Ordynatora - prowadzący ćwiczenia

Masz pytania? Napisz do Ordynatora. 

bottom of page