top of page

ZŁAP LISA W KURNIKU

ROZWIĄŻ WYBRANY(E) PROBLEM(Y)

Termin nadsyłania rozwiązań upływa 24.10, g.24.00

PROBLEM I [5 kurkoinów]

Zaproponuj rozwiązanie problemu zgodnie z zasadami ICN:

[Problem postawiony na ResearchGate przez Michaela Calonje 26 kwietnia 2013]

“Pracuję nad typowaniem gatunków roślin i natknąłem się na następujący problem:

  • opis gatunku jest bardzo stary i żaden okaz nie jest cytowany przez autora gatunków protologu

  • nie istnieje żaden okaz, który mógłby uchodzić za „materiał oryginalny” zgodnie       z art.  9.3 Kodeksu ICN. 

  • protolog zawiera ilustrację, która mogłaby być wybrana jako lektotyp, ale jest bardzo ogólna, nie zawiera żadnych szczegółów budowy morfologiczno-anatomicznej, tak naprawdę mogłaby dość dowolnie interpretowana i reprezentować także inne gatunki

  • istnieją okazy zielnikowe zebrane przez samego autora, ale wiele lat po opisaniu tego gatunku. Któryś z nich mógłby być wybrany jedynie jako neotyp, bo nie stanowią „materiału oryginalnego” (o którym mowa w art. 9.3 Kodeksu) zebranego przez autora gatunku w tym samym miejscu i czasie co ten w protologu.

Mam więc następujące opcje:

  1. wskazać ilustrację jako lektotyp

  2. wskazać któryś z okazów jako neotyp

  3. jednocześnie wskazać ilustrację jako lektotyp i jeden z okazów jako epityp

Jaką opcję należy wybrać zgodnie z zasadami Kodeksu Nomenklatury Botanicznej?”

PROBLEM II [5 kurkoinów]

Wyobraź sobie, że odkrywasz nowe gatunki roślin (storczyków, a jakże!;)).

Zaproponuj nazwy dla nowych gatunków:

Dendrobium i Polystachya

ICN: Tworzenie nazw: art. 60 ICN, szczególnie art. 60.8 i 60.10

LINK DO KODEKSU

 

PROBLEM III [5 kurkoinów]

Co mówi art. 60.11 ICN o nazwach z myślnikiem (hyphen)? 

LINK DO KODEKSU

 

PROBLEM IV [5 kurkoinów]

Co mówi art. 8.4? Podaj swoją interpretację w języku polskim.

LINK DO KODEKSU

bottom of page