top of page

KURA MENTALNA (15 kurkoinów)

Mapa myśli „TAKSONOMIA”

Mapa myśli to obraz, na którym umieszczone są skojarzenia dotyczące wybranego hasła/tematu/zagadnienia. Najłatwiej rozpocząć od wypisania wszystkich skojarzeń dotyczących hasła głównego, następnie uporządkować je w kategorie, posegregować w grupy (główne gałęzie mapy myśli),      a następnie umieścić je na dużej planszy, uzupełniając o szczegóły i rysunki związane z tematem.

​Kryteria oceny:

 • czy wykonany schemat jest być w rzeczywistości mapą myśli (od hasła głównego powinny odchodzić gałęzie z najważniejszymi obszarami tematycznymi, a od nich gałęzie II rzędu z kolejnymi skojarzeniami z danym hasłem, od nich następne z coraz bardziej szczegółowymi pojęciami). 

 • jaka jest wartość merytoryczna pracy (zasadność i prawidłowość haseł oraz ich powiazań, zakres wyczerpania tematu)

 • czy zawartość merytoryczna wykracza poza treści prezentowane na wykładzie.

 

KURA Z ŁASICZKĄ (15 kurkoinów)

Infografika 1:  „HERBARIUM”

Należy wykonać infografikę na dany temat. Infografika to wizualizacja danych, zadaniem infografiki jest przekazanie konkretnej treści w sposób jak najbardziej jasny i czytelny. W infografice powinny znaleźć się słowa czy pojęcia kluczowe dla danego tematu. Symbole, hasła, wykresy, obrazy – minimum słów, maksimum treści. Odpowiednio dobrane słowa i pojęcia kluczowe w połączeniu z obrazami tworzą idealną wizualizacjętematu. Infografika ma pokazać problem graficznie. Można wykonać ją w darmowym programie canva lub piktochart i przesłać w dowolnym formacie (jpg, pdf, ppt) lub wykonać w formie papierowej i przesłać zdjęcie, skan. Programy do tworzenia infografik: www.canva.comwww.piktochart.com

Infografika 2:  „PRZYCZYNY ZMIAN KLIMATYCZNYCH”

Temat związany także z taksonomią roślin. Wszystkich żywych organizmów. Życiem planety. NIE MA WAŻNIEJSZEGO TEMATU DZIŚ OD RATOWANIA ZIEMI.

Przedstaw na infografice przyczyny zmian klimatycznych, sposoby zapobiegania im, wyniki badań naukowych.

Podpowiedzi, jakie problemy możesz poruszyć (przedstawić):

 • przyczyny zmian klimatycznych

 • sposoby im zapobiegania (zwłaszcza, co może zrobić KAŻDY ZA NAS we własnym zakresie)

 • stosunek naukowców i rządów do faktu globalnego ocieplenia

 • prognozy zmian

 • ślad węglowy - czym jest i jak go zmniejszyć

 • kalkulator śladu węglowego

 • fakty i mity na temat zmian klimatu (globalnego ocieplenia)

 

Wiedzę (podawajcie FAKTY) czerpcie z wiarygodnych źródeł informacji, polecam:

 

PORADNIK HODOWCY (15 kurkoinów)

Kodeks Nomenklatury Botanicznej z przymrużeniem oka

Stwórz krótki poradnik (może być w przewrotny w formie, np. „ICN for dummies”) najważniejszych zasad ICN, prezentujący treści w sposób przystępny dla nie-biologa. Możesz uciec się do niefachowego słownictwa i przykładów wziętych z życia. Ważne, by poradnik przedstawiał najważniejsze zasady Kodeksu w sposób zrozumiały dla cioci Krysi, która ostatnio uczyła się biologii 20 lat temu w liceum.

Ocenie podlega stopień wyczerpania tematu i przystępność treści.

Obszary wchodzące w zakres treści:

 • nazwy taksonów

 • ważne opublikowanie

 • zasada priorytetu

 • typy nomeklatoryczne

 

 

OGNIEM I KURĄ (5 kurkoinów)

Quiz wiedzy online (www.socrative.com)

 

 

WOJNA NA KURY (15 kurkoinów)

Turniej wiedzy dotyczącej znajomości cech kluczowych rodzin botanicznych (podczas wykładu 4 listopada).

 

 

 

HISTORIA Z KURY WZIĘTA (50 kurkoinów)

Esej naukowy 1 „Spór taksonomów”

TEMAT: Czy taksony parafiletyczne mogą być akceptowane w systemie klasyfikacji? Uzasadnij odpowiedź.

Zagadnienia-klucze i pytania, które mogą pomóc zwrócić Waszą uwagę na ważne kwestie poruszane w artykule: 

 • Taksonomia tradycyjna (linneuszowska) a taksonomia filogenetyczna bazująca na metodach kladystycznych

 • Taksony a klady

 • Najważniejszy problem: czy kryterium pochodzenia od wspólnego przodka powinno być jedynym, które powinna uwzględniać systematyka?

 • Jak zachować stabilność systemu klasyfikacji?

 • Czy dwa ujęcia: tradycyjne i filogenetyczne spotkają się kiedyś w twórczej syntezie, tworząc jeden, „uzgodniony” naturalny system klasyfikacyjny organizmów? Czy to jest możliwe do pogodzenia w praktyce?

 • Kiedy taksonomowie molekularni stają się taksonomami linneuszowskimi?

Na końcu artykułu jest słowniczek najważniejszych pojęć, co ułatwi analizę tekstu.

Esej zawierać może od 3000 do 5000 znaków (ze spacjami).

Na podstawie artykułu: 

Mitka J. 2004. Taksonomia linneuszowska w dobie biologii molekularnej. Fragm. Flor. Geobot. 6: 9-31 (dostępny online).

 

HISTORIA Z KURY WZIĘTA (50 kurkoinów)

Esej naukowy 2 „Rekonstrukcja filogenezy”

TEMAT: Czy wnioskowanie filogenetyczne na podstawie danych molekularnych jest zawsze bezbłędne i nieobarczone niepewnością?

Uzasadnij odpowiedź. 

Esej zawierający od 2000 do 4000 znaków (ze spacjami).

Na podstawie artykułu: 

Spalik K. & Piwczyński M. 2009. Rekonstrukcja filogenezy i wnioskowanie filogenetyczne w badaniach ewolucyjnych. Kosmos 58(3-4): 485-498 (dostępny online).

 

 

ODMIANY KUR (15 kurkoinów)

Fiszki / e-fiszki

Utwórz zasób 22 fiszek z zakresu: typy nomenklatorycznei najważniejsze zasady ICN.

Fiszki mogą być wykonane ręcznie (tekturowe kartoniki) lub w formie e-fiszek. Zestaw musi zawierać wszystkie rodzaje typów.

Tekturowe fiszki

Fiszka to kartonik z hasłem (terminem botanicznym) na AWERSIE oraz definicją, tłumaczeniem, objaśnieniem, rysunkiem, schematem lub odpowiedzią na stronie odwrotnej (REWERSIE).

Fiszki można zebrać w pudełku z przegródkami (np. "umiem" / "do powtórki" / "nie umiem").

E-fiszki

W aplikacji QUIZLET można utworzyć zasoby elektroniczne morfo-fiszek. Należy założyć konto w aplikacji,   a utworzonym zasobem podzielić się z Hodowcą Kur wysyłając link do swoich zasobów (przycisk "udostępnij").

 

NAJLEPSZE NIOSKI (15 kurkoinów)

Top Three Taksonów Wszechczasów

Utwórz subiektywny ranking 3 najważniejszych taksonomów lub botaników (biologów) mających wkład w taksonomię rozwój.

Wybierz NAJCIEKAWSZE Twoim zdaniem postaci. NAJCIEKAWSZE! 

To oznacza, że z uzasadnienia powinno wynikać jasno, dlaczego właśnie Ci taksonomowie znaleźli się w rankingu. Nie chodzi o znalezienie dowolnych 3 bohaterów. Chodzi o to, by wybrać świadomie i Z JAKIEGOŚ POWODU te, a nie inne postaci. To ranking NAJ. Choć naj może mieć dla każdego z Was inne znaczenie. Dlatego masz miejsce na SWOJĄ opinię, swoje zdanie To ranking SUBIEKTYWNY. Ale nie ma być przypadkowy.

Uzasadnij, dlaczego dany bohater znalazł się w rankingu i dlaczego na takim a nie innym miejscu.

 

 

ANGRY HENS (15 kurkoinów)

Gra miejska podczas wykładu 18 listopada. 

 

 

KURA WARHOL (15 kurkoinów)

Poster wykonywany (na ćwiczeniach).

 

 

o(B)ŁEDNA KURA (15 kurkoinów)

Korekta błędnego zapisu taksonomicznego (na ćwiczeniach).

NA DWOJE KURA WRÓŻYŁA (15 kurkoinów)

Konstruowanie klucza do oznaczania roślin.

Zrzut ekranu 2019-10-17 o 21.17.12.png
bottom of page